Bản tin thời sự 19h45' ngày 09/10/2019

.
Thời sự truyền hình: 09/10/2019 23:27
.
.

.
.
.
.