Thời sự Quảng Ninh lúc 19h45', ngày 12/8/2019

.
Thời sự truyền hình: 12/08/2019 20:43
.
.

Thời sự Quảng Ninh lúc 19h45 phút ngày 12/08/2019 Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

.
.
.
.