Bản tin thời sự 19h45', ngày 11/07/2019

.
Thời sự truyền hình: 11/07/2019 21:16
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 11/07/2019

.
.
.
.