Bản tin thời sự ngày 14/05/2019

.
Thời sự truyền hình: 14/05/2019 19:45
.
.

Bản tin thời sự ngày 14/05/2019 Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

 
.
.
.
.