Bản tin thời sự 19h45' ngày 15/12/2019

Bản tin thời sự ngày 15/12/2019 Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

.
.
    .
.
.
.
.
.
.