Bản tin thời sự 19h45', ngày 22/10/2019

Bản tin thời sự 19h45', ngày 22/10/2019

.
.
    .
.
.
.
.
.
.