Hài cười: Đại sứ hàng rong

Thứ Tư, 22/05/2019, 15:58 [GMT+7]
.
.

Bán hàng rong cũng trở thành đại sứ, có sao đâu nhỉ!

.
.
.
.
.
.
.
.