ỦY BAN MTTQ TỈNH

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND tỉnh khóa XIII

Thứ Ba, 16/02/2016, 14:00 [GMT+7]
.
.

Sáng 16/2, tại TP Hạ Long, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Nguyễn Như Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Sau khi nghe đồng chí Phạm Văn Điệt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử quán triệt mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Như Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh trình bày dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại tỉnh Quảng Ninh và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII. Theo đó, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh khóa XIV được bầu là 7 đại biểu (trong đó, đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 4 người và đại biểu do Trung ương giới thiệu là 3 người). 

Đồng chí Nguyễn Như Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh trình dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kf 2016-2021.
Đồng chí Nguyễn Như Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh trình dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đối với cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến: Số đại biểu được bầu là 75, dự kiến phân bổ số lượng giới thiệu là 307 đại biểu (trong đó: 116 đại biểu nữ, 41 đại biểu ngoài Đảng, 54 đại biểu dưới 35 tuổi và 13 đại biểu dân tộc).

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất về dự kiến nhân sự cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Quảng Ninh và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đại biểu cũng đề nghị trong 3 đại biểu Quốc hội Trung ương giới thiệu có 1 đại biểu cơ cấu ngành Than.

Về bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, một số ý kiến đề nghị số lượng phân bổ ứng cử đại biểu HĐND cần tăng thêm cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực; gắn việc thực hiện Đề án 25 của tỉnh trong xây dựng cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh, trong đó quan tâm tăng thêm đại biểu trong khối dân vận; xem xét lại tiêu chuẩn về tuổi đối với đại biểu Hội Cựu chiến binh…

Đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã thông báo những điểm mới trong Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Đồng chí cũng khẳng định vai trò lớn của đại biểu Quốc hội trong ngành Than ở những nhiệm kỳ trước đã đóng góp xứng đáng cho Quốc hội. Do đó, đồng chí thống nhất với các ý kiến đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung đại biểu Quốc hội trong cơ cấu ngành Than nhưng không nằm trong số đại biểu cơ cấu của tỉnh.

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng cũng nhấn mạnh yêu cầu về tiêu chí, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND phải đảm bảo cao nhất về chất lượng và tiêu chuẩn, để khi trúng cử các đại biểu thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình.

Nguyễn Huế

.
.
.
.
.
.
.
.