.

Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải chú ý đến đội ngũ nhân lực trẻ

Cập nhật lúc 17:19, Thứ Năm, 20/12/2012 (GMT+7)

Ngày 20-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến về việc hướng dẫn kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2015-2020 để triển khai Kết luận số 24-KL/TW, ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 5-11-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Bích Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày những nội dung cơ bản kế hoạch triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2015-2020.

Theo đó, mục đích của việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ, có đức, tài, triển vọng về khả năng lãnh đạo quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng địa phương, cơ quan đơn vị và của tỉnh.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh nội dung, phương pháp và thời gian thực hiện: Đối với cấp cơ sở chậm nhất đến ngày 5-1-2013; đối với cấp huyện, sở, ngành chậm nhất  đến ngày 20-1-2013; đối với cấp tỉnh chậm nhất đến ngày 31-1-2013.

Về quy trình thực hiện, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp dưới làm cơ sở để phát hiện nguồn quy hoạch cán bộ cấp trên; rà soát đội ngũ cán bộ và đánh giá đội ngũ cán bộ; xác định phương hướng xây dựng cơ cấu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị khóa tới và cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ.

Về số lượng nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch, đối với quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy các cấp, cần đảm bảo nguồn quy hoạch có số lượng 1,5-2 lần so với số lượng cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy đương nhiệm; đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý, tối thiểu phải quy hoạch 2-3 người vào một chức danh, mỗi người chỉ quy hoạch vào 2-3 chức danh và một chức danh không quá 4 người.

Đề án quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý phải đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi; dãn cách giữa 3 độ tuổi là 5 năm. Đồng thời, bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ không dưới 15%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, căn cứ hướng dẫn của Bộ Chính trị (khóa XI), hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, ban cán sự đảng, đoàn, đảng ủy, lãnh đạo các cơ quan đơn vị chủ động, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp dưới triển khai đúng kế hoạch và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc thực hiện; tham mưu cho BTV Tỉnh ủy xây dựng đề án quy hoạch BCH, BTV Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt giai đoạn 2015-2020.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, quy hoạch phải được làm nhanh, sớm và có chất lượng; tập trung cao độ các biện pháp để thực hiện công tác quy hoạch; quá trình quy hoạch chú ý đến đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ dân tộc... Quá trình thực hiện có gì vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét giải quyết.

Tuấn Hương

,
.
.
.
.
.