.

Hội nghị tổng kết công tác thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước

Cập nhật lúc 14:53, Thứ Tư, 24/10/2012 (GMT+7)

Sáng 24-10, tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước (từ năm 2000- 2012) và triển khai Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Đại tá Phạm Khắc Hiến, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục II Bộ Công An; Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban, ngành, đoàn thể, cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết.
Quang cảnh Hội nghị tổng kết.

Hội nghị đánh giá: những năm qua, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sâu rộng, đồng bộ đến các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn… Do đó, công tác này ngày càng được nâng cao và đem lại những kết quả khích lệ; góp phần tích cực bảo vệ vững chắc an ninh nội bộ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn; tạo thuận lợi cho kinh tế-xã hội địa phương ngày càng phát triển và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trước tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, phân tích đánh giá rõ hơn những kết quả, cũng như những hạn chế thực hiện công tác này trong thời gian qua. Đồng thời thống nhất: Để công tác này ngày càng đi vào nền nếp và thực hiện Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ trong tình hình mới đạt kết quả, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và mọi công dân nắm vững và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; việc hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước cũng cần phải được thực hiện thường xuyên hơn; chủ động phòng ngừa, hạn chế sơ hở, thiếu sót cũng như làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao cảnh giác… Kiên quyết không để thế lực thù địch và các loại đối tượng lợi dụng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm liên quan đến việc cung cấp bí mật nhà nước…

Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí Phạm Khắc Hiến, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục II Bộ Công An; Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã vào cuộc đồng bộ thực hiện tốt Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh. Đồng thời nhấn mạnh:  Thời gian tới tình hình tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, nhằm thực hiện tốt Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; đề nghị các cấp, ngành địa phương cần chấp hành nghiêm quy định về chế độ thông tin, báo cáo; có biện pháp chủ động phòng ngừa, không để xảy ra các vụ lộ, lọt bí mật nhà nước. Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu về chính trị, trình độ, năng lực nhất là cán bộ làm việc tại các bộ phận trọng yếu, cơ mật; bố trí cán bộ tham mưu giúp việc có trình độ năng lực đảm nhiệm các vị trí quan trọng. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước.

Tuấn Hương

,
.
.
.
.
.