.

UBND tỉnh họp bàn về các chủ trương, giải pháp phát triển sự nghiệp VH-TT Quảng Ninh giai đoạn 2011 - 2015

Cập nhật lúc 00:11, Thứ Bảy, 10/09/2011 (GMT+7)
Sáng 9-9, UBND tỉnh đã họp nghe và cho ý kiến về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TV ngày 25-5-2011 của BTV Tỉnh uỷ Quảng Ninh về một số chủ trương, giải pháp phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015. Đồng chí Vũ Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo về dự thảo Chương trình hành động với nhiều nội dung cụ thể ở các lĩnh vực văn hoá, thể thao và gia đình. Qua ý kiến của đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan cho thấy, các đại biểu cơ bản đồng tình với dự thảo Chương trình hành động, đồng thời đề nghị cần chỉnh sửa một số nội dung của dự thảo.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất đổi tên Chương trình hành động thành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TV ngày 25-5-2011 của BTV Tỉnh uỷ Quảng Ninh về một số chủ trương, giải pháp phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Đồng chí đề nghị đơn vị soạn thảo văn bản cần thay thế phần xây dựng các đề án triển khai bằng các nhóm giải pháp; bổ sung công tác tuyên truyền, đặc biệt quan tâm đến yếu tố con người; xem xét sắp xếp lại vị trí và tên của phần lĩnh vực gia đình.

Với ý kiến cụ thể của các đơn vị, đồng chí đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung Kế hoạch triển khai Nghị quyết và báo cáo UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Phan Hằng
,
.
.
.
.
.