.

Sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg

Cập nhật lúc 13:01, Thứ Năm, 14/07/2011 (GMT+7)
Ngày 14-7, tại TP Hạ Long, Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 06/TTg của tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá một năm thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" trên địa bàn Quảng Ninh.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị.

Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 06 của tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo những nội dung văn bản chỉ đạo của Chỉ thị 06/TTg cũng như những văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương liên quan về Chỉ thị này, do đó đã tạo được không khí phấn khởi trong đồng bào dân tộc trên địa bàn; tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp về công tác phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Quá trình thực hiện đã có các hình thức, nội dung, biện pháp tranh thủ vận động người uy tín trong vùng đồng bảo dân tộc thiểu số một cách phù hợp, cụ thể, do đó đã phát huy được đội ngũ người uy tín trên địa bàn tham gia, giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến ANTT ở vùng dân tộc biên giới, góp phần giữ vững, ổn định an ninh chính trị, TTXH trên địa bàn, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.


Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận, làm rõ hơn những kết quả cũng như những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 06 của các ngành, địa phương trong thời gian qua. Thống nhất đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong thời gian tới.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những kết quả các thành viên trong BCĐ tỉnh, các địa phương thực hiện, triển khai Chỉ thị số 06/TTg trong thời gian qua. Đồng chí lưu ý, thời gian tới, các ngành, các cấp và các thành viên trong BCĐ 06 tỉnh tập trung củng cố xây dựng Ban chỉ đạo 06 ở các cấp . Đồng thời đẩy mạnh hơn nữa việc nâng cao trình độ cho người uy tín trong vùng dân tộc và tăng cường tuyên truyền, vận động, khai thác thế mạnh của người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên địa bàn cùng vào cuộc thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 06/TTG,  nhiệm vụ chính trị trước tình hình mới và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

,
.
.
.
.
.