.

Phù hợp với đặc thù của từng loại hình cơ sở

Cập nhật lúc 01:29, Thứ Bảy, 14/06/2008 (GMT+7)
Có thể khẳng định rằng sau 3 năm (2005-2008) thực hiện chương trình phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở (CĐCS) của LĐLĐ tỉnh, bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và chỉ đạo điều hành của các cấp công đoàn hướng về cơ sở so với những năm trước đây.

 

 Múa hát chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn TP Hạ Long lần thứ XIV nhiệm kỳ 2008 - 2013

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, hoạt động CĐCS từng bước được đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, ngày càng phù hợp với đặc thù của từng loại hình cơ sở và chủ yếu dựa vào các quy định pháp luật thông qua việc thực hiện các chức năng của công đoàn. Đặc biệt CĐCS đã quan tâm đến việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, tích cực tham gia vào tổ chức sản xuất , tổ chức quản lý, phát huy dân chủ cơ sở. Việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần người lao động, góp phần cải thiện quan hệ lao động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, nhiều CĐCS đã tạo được sự tin cậy không chỉ cho NLĐ mà cả chủ doanh nghiệp và sự quan tâm của cấp uỷ chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tâm sự với chúng tôi một đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cho biết: “Để đạt được những kết quả trên các cấp Công đoàn đã tập trung vào điều tra, khảo sát, nắm tình hình doanh nghiệp và lao động trên địa bàn và xác định đây là bước hết sức quan trọng vì có nắm được thực chất tình hình thì mới có chủ trương, biện pháp đúng. Thông qua Sở Kế hoạch Đầu tư, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Liên minh HTX và DNNQD, Cục Thuế và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chúng tôi đã nắm bắt những thông tin mới nhất về doanh nghiệp ngay sau khi được cấp giấy phép kinh doanh và tình hình hoạt động doanh nghiệp, giúp cho công tác điều tra, khảo sát ở công đoàn cấp trên cơ sở được thuận lợi. Từ chỗ giao chỉ tiêu  kế hoạch có tính chung chung, thiếu căn cứ, bắt đầu từ năm 2004, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh dựa trên cơ sở điều tra phân loại doanh nghiệp của LĐLĐ huyện, thị xã, công đoàn ngành để giao chỉ tiêu cụ thể, phù hợp cho các Công đoàn cấp trên cơ sở và lấy đó làm chỉ tiêu để chấm điểm thi đua hàng năm. Hàng năm LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết riêng về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS để lấy ý kiến đóng góp từ cơ sở. Tại các hội nghị này, nhiều kinh nghiệm và những việc làm có hiệu quả được phổ biến học tập. Những vướng mắc trong thủ tục, các điều kiện phục vụ cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được giải quyết, những gương tốt được biểu dương, khen thưởng động viên kịp thời. Những chồng chéo giữa công đoàn ngành và huyện, thị xã, thành phố được LĐLĐ tỉnh điều tiết thoả đáng”.

Song song với những việc làm trên các công đoàn cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức chính trị và hiểu biết pháp luật cho đội ngũ đoàn viên như việc tập trung  tuyên truyền giáo dục về đường lối của Đảng, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và truyền thống công nhân Vùng mỏ cùng  các chính sách, pháp luật của Nhà nước... tuyên truyền sâu rộng về Luật Lao động; Luật Doanh nghiệp; Luật Phòng chống Ma tuý; Luật Giao thông đường bộ cho  đội ngũ CNVC-LĐ. Đồng thời chú trọng tổ chức học tập 5 bài chính trị cơ bản cho đội ngũ CNVC-LĐ trẻ để nâng cao ý thức giai cấp, kỷ luật lao động và tác phong công nghiệp, từ đó giúp họ thấy rõ những thuận lợi và khó khăn khi đất nước bước vào hội nhập kinh tế quốc tế, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, tham gia tháo gỡ khó khăn trong SXKD và trong đấu tranh chống tiêu cực. Việc triển khai  các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của  Công đoàn các cấp đã đi sâu vào những chủ đề, trọng điểm, như: Công đoàn với công tác xây dựng Đảng; CNLĐ  với  Bác Hồ kính yêu; Tìm về cội nguồn... Góp phần đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong CNVC-LĐ, nhất là công nhân trực tiếp sản xuất và trong các DNNQD.

Ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị và những biện pháp cụ thể khác thì việc  chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người  lao động cũng được công đoàn cơ sở hết sức quan tâm. Do vậy hoạt động công đoàn cơ sở khu vực Nhà nước và cơ sở ngoài quốc doanh có đông CNLĐ đã có tiến bộ hơn; công tác phát triển đoàn viên, thành lập và xây dựng Công đoàn cơ sở nhất là việc thành lập Công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh đã được chú trọng. Một số Công đoàn cơ sở đã biết vận dụng phương pháp hoạt động phù hợp với đặc thù cơ sở, tập trung vào những hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động. Tính từ năm 2005 đến nay toàn tỉnh đã thành lập thêm được gần 400 CĐCS với gần 2 vạn đoàn viên, đưa tổng số CĐCS trên địa bàn tỉnh lên 1.473 đơn vị  với 78.433 đoàn viên (LĐLĐ tỉnh trực tiếp quản lý) và số công đoàn yếu kém giảm bình quân mỗi năm 10,5%.

Để hoạt động CĐCS khởi sắc hơn nữa thời gian tới  các cấp Công đoàn cần đổi mới hình thức tập huấn đào tạo cán bộ Công đoàn theo hướng trang bị những kiến thức thiết thực phù hợp với từng loại hình CĐCS. Ở khu vực NQD chủ yếu tập trung và những nội dung nâng cao năng lực tập hợp, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của NLĐ. Phấn đấu để 100% cán bộ Công đoàn từ tổ trưởng đến BCH công đoàn cơ sở được tập huấn nghiệp vụ. Những Chủ tịch CĐCS có từ 300 lao động phải được đào tạo qua lớp Chủ tịch CĐCS hoặc lớp đại học phần Công đoàn. Đối với cán bộ chuyên trách từ LĐLĐ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố hàng năm phải được cập nhật hệ thống lý luận và kinh nghiệm mới nhất về hoạt động Công đoàn. Tiếp tục hướng dẫn kinh nghiệm, nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn trong các loại hình CĐCS, đặc biệt là những kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn và các quan hệ hợp tác giữa Công đoàn và chủ doanh nghiệp trong mọi hoạt động. Thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật lao động, các chế độ chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của NLĐ, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những tranh chấp trong quan hệ lao động để hạn chế đình công. Tăng biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách có năng lực đối với những LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố tập trung đông CNVC-LĐ và bố trí cán bộ Công đoàn chuyên trách đối với CĐCS khu vực NQD có đủ điều kiện.

,
.
.
.
.
.