Hội nghị bồi dưỡng chính trị cho cán bộ chủ chốt ngành Giáo dục

Ngày 29/11, tại TP Hạ Long, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành Giáo dục.

.
.
.
.
.
.
.
.
.