Huyện Cô Tô triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền

Chiều 17/4, huyện Cô Tô và Báo Quảng Ninh tổ chức tổng kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền năm 2016 và triển khai công tác phối hợp giai đoạn 2017-2020.

.
.
.
.
.
.
.
.
.