Hải Hà kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Ngày 1/9, huyện Hải Hà long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015).

.
.
.
.
.
.
.
.
.