Hội đồng Tiếp công dân của tỉnh: Tiếp công dân thường kỳ tháng 3/2017

Ngày 15/3, Hội đồng Tiếp công dân (HĐTCD) của tỉnh do đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân thường kỳ tháng 3/2017. Tham dự có đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh; HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và một số đoàn thể của tỉnh.

.
.
.
.
.
.
.
.
.