Sơ kết bước 2 công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng 26/4, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết bước 2 công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

.
.
.
.
.
.
.
.
.