Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ nguồn cấp tỉnh khóa III

Sáng 25/10, tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ (TP Hạ Long), Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức khai giảng 2 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cán bộ nguồn cấp tỉnh khóa III cho 94 học viên.

.
.
.
.
.
.
.
.
.