Thẩm tra dự thảo báo cáo công tác năm 2015 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khóa XII, chiều 26/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để thẩm tra dự thảo báo cáo công tác năm 2015 của ngành.

.
.
.
.
.
.
.
.
.