LLVT tỉnh: Nhiều cách làm sáng tạo trong công tác hậu cần

Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy là một trong những phong trào thi đua thiết thực được lực lượng vũ trang Quảng Ninh triển khai toàn diện, hiệu quả với nhiều cách làm sáng tạo, đa dạng.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.