Vì sự bình yên mỗi tuyến đường

Tỉnh Quảng Ninh được Cục CSGT đánh giá rất cao trong tháng tổng kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông (15/7-14/8).

.
.
    .
.
.
.
.
.
.