Khảo sát công trình quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh

Chiều 4/8, Đoàn Khảo sát Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Lê Thành Cung, Phó trưởng Ban, làm trưởng đoàn, khảo sát nắm tình hình công tác đầu tư xây dựng các hạng mục công trình quân sự trong khu vực phòng thủ tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh. 

.
.
    .
.
.
.
.
.
.