Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hành "Cần, kiệm, liêm, chính" ở Đảng bộ phường Mông Dương

Thứ Hai, 24/09/2018, 07:41 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ phường Mông Dương (TP Cẩm Phả) đã có nhiều việc làm thiết thực, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng của từng cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, địa phương đã và đang trở thành một trong những điểm sáng của TP Cẩm Phả về thực hành “cần, kiệm, liêm, chính” theo gương Bác.

UBND phường Mông Dương quán triệt, triển khai các chương trình, kế hoạch đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” những tháng cuối năm 2018
UBND phường Mông Dương quán triệt, triển khai các chương trình, kế hoạch đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” những tháng cuối năm 2018

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Mông Dương, khẳng định: Thời gian qua, căn cứ vào chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy đã xây dựng được những chương trình, nghị quyết đúng, trúng hiệu quả, nên đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm. Đặc biệt, Đảng ủy đã có nhiều sáng tạo trong việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trọng tâm là lãnh đạo thực hành tốt “Cần, kiệm, liêm, chính” theo tư tưởng của Bác đã tạo ra những phong trào thi đua sôi nổi, liên tục trong đội ngũ cán bộ, công chức của phường. Qua đó không ngừng củng cố được niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương…

Hiện nay, Đảng bộ phường Mông Dương có 458 đảng viên sinh hoạt ở 19 chi bộ, trong đó có 13 chi bộ khu phố. Đảng ủy phường đã thường xuyên làm tốt công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về việc học và làm theo Bác gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư (khóa XI, XII) về công tác xây dựng Đảng. Công tác tuyên truyền, quán triệt được Đảng ủy thường xuyên đổi mới theo hướng làm cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng dễ nghe, dễ nhớ, dễ vận dụng. Nội dung tuyên truyền được Đảng ủy lựa chọn sát với chức trách, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân. Nhờ vậy, đến nay, việc thi đua đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thực sự trở thành hành động tự giác, thường xuyên trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đặc biệt, Đảng ủy luôn quan tâm đến việc nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc thực hành “Cần, kiệm, liêm, chính” thông qua việc xây dựng các tiêu chí cụ thể để thực hiện. Các nội dung đăng ký để thực hành nội dung này trong Đảng bộ không “đao to, búa lớn” mà tập trung vào những việc thiết thực liên quan đến hoạt động sinh hoạt, công tác thường nhật của mỗi cán bộ, đảng viên như: Tiết kiệm điện, nước, giấy, mực; nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong giải quyết công việc…

Việc thực hành “Cần, kiệm, liêm, chính” ở Đảng bộ phường Mông Dương được thể hiện trước hết là đã nêu cao hơn trách nhiệm, phát huy tốt tinh thần dân chủ trong quản lý, sử dụng tài sản công. Cụ thể là Đảng ủy đã bàn, thống nhất ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, công khai các mức chi phí hoạt động cho các đoàn thể, các mức chi phí cho hội nghị, họp định kỳ, các chế độ chính sách xã hội, chế độ đi học, đi công tác đối với cán bộ, công chức trong phường. Cùng với đó, Đảng ủy đã chỉ đạo thông báo chỉ tiêu chi mỗi năm cho Mặt trật Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để từ đó xây dựng kế hoạch chi, sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách được giao theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện quản lý, sử dụng tài chính công, Đảng ủy đã thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra nhằm ngăn ngừa các biểu hiệu vi phạm. Nhờ vậy, nhiều năm nay, việc chi tiêu ngân sách, quản lý, sử dụng tài sản công ở địa phương đều đúng các quy định. Kết quả đó là biểu hiện rõ nét về tính liêm khiết của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng vào việc tiếp kiệm cho ngân sách hàng chục triệu đồng mỗi năm để dành thêm nguồn lực đầu tư phát triển…

Quán triệt sâu sắc tư tưởng chủ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Cần, kiệm, liêm, chính”, thời gian qua, mọi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phường Mông Dương đã luôn ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu là các đồng chí lãnh đạo phường đã bố trí thời gian hợp lý để xử lý công việc tại trụ sở và dành nhiều thời gian xuống cơ sở nắm bắt tình hình, tiếp thu và giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến quyền lợi của nhân dân. Còn đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường thì ra sức thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, sử dụng có hiệu quả hệ thống máy móc được trang bị. Không những thế, tác phong ứng xử, giao tiếp của cán bộ, công chức của phường trong quá trình tiếp xúc, làm việc với công dân ngày càng được nâng lên. Các cán bộ, đảng viên ở khu phố thì lại có cách làm riêng biệt. Cụ thể là mỗi chi bộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con chủ động phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, đồng thời thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, an toàn giao thông". Với cách làm đó, đến nay, đời sống của người dân trên địa bàn Mông Dương đã có sự chuyển biến rõ nét; môi trường sống, môi trường tự nhiên trong khu dân cư từng bước đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại…

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Mông Dương thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình phát triển các mô hình sản xuất mới trên địa bàn
Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Mông Dương thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình phát triển các mô hình sản xuất mới trên địa bàn.

Việc thực hành “Cần, kiệm, liêm, chính” đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa đã tạo ra tiền đề vững chắc để Đảng bộ phường Mông Dương xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo nhân dân vươn lên phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội ngày càng bền vững.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.