Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Bình Liêu: Lan tỏa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 17/05/2018, 07:41 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, Huyện uỷ Bình Liêu chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện.

Lan tỏa sâu rộng

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Bám sát sự lãnh đạo, hướng dẫn của Tỉnh uỷ về việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện uỷ Bình Liêu đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018. Trong đó, xác định rõ tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, ý thức tự giác của mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn. Cùng với đó, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải thể hiện được đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự quyết liệt trong mọi hành động, được soi chiếu vào từng công việc cụ thể mang lại hiệu quả, lợi ích cho tập thể, nhân dân.

Cán bộ Huyện đoàn hướng dẫn người dân treo ảnh Bác Hồ.
Cán bộ Đoàn Thanh niên xã Tình Húc hướng dẫn người dân treo ảnh Bác Hồ.

Theo đó, công tác quán triệt, tuyên truyền luôn được Huyện ủy quan tâm, chú trọng. Ngay từ đầu năm, huyện đã tổ chức học tập quán triệt nội dung chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” gắn với Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6 (Khóa XII) và thực hiện chủ đề công tác năm 2018 về “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên". Đặc biệt, tập trung tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, sâu sắc phong cách Hồ Chí Minh trong tất các các phương diện, lĩnh vực, đặc điểm và bản chất thực sự. Cụ thể như: Phong cách về làm việc dân chủ, quần chúng, phong cách về làm việc khoa học, phong cách nêu gương của người đứng đầu, phong cách dân chủ nhưng quyết đoán… Từ đó, giáo dục, rèn luyện xây dựng phong cách làm việc, lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành phù hợp với điều kiện thực tế và chức trách nhiệm vụ được giao.

Các chi, đảng bộ trên cơ sở nhiệm vụ chính trị và căn cứ tình hình thực tiễn của tổ chức đảng, hàng tháng sinh hoạt chi bộ đều đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt, gắn với kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Các chi bộ còn lập cuốn sổ để ghi chép những tấm gương tiêu biểu, những cách làm hay, hiệu quả của các cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với việc tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng, cổ động trực quan, các cơ quan, đơn vị còn chủ động tổ chức các hình thức thi tìm hiểu, kể chuyện, giao lưu, tọa đàm phù hợp với điều kiện, đặc điểm của đơn vị để nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chị Trần Thị Hường, Bí thư Huyện đoàn Bình Liêu cho biết: Phát huy tinh thần xung kích chủ động sáng tạo, Huyện đoàn đã phối hợp với các cấp ủy đảng chỉ đạo tổ chức đoàn tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hộ gia đình mua, treo đặt ảnh Bác Hồ tại trụ sở cơ quan, đơn vị và các hộ gia đình. Đến nay, trên 80% các xã, thị trấn trên địa bàn đã thực hiện treo ảnh Bác Hồ.

Cụ thể hóa bằng nhiều mô hình

Các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan đơn vị cũng đã chủ động triển khai thực hiện từng nội dung gắn với chuyên đề năm 2018 đảm bảo phù hợp với đặc thù của địa phương, cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ đảng viên đều chủ động lựa chọn những nội dung phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao để xây dựng bản cam kết, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 gắn với cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Nổi bật như: Đảng bộ Công an đã tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân", phong trào thực hiện 5 lời thề danh dự của công an nhân dân và 10 điều kỷ luật của công an nhân dân. Đảng bộ Quân sự huyện tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ “Trung với nước, hiếu với dân”, xây dựng Đảng bộ quân sự huyện trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Bên cạnh đó, ngành giáo dục huyện cũng đã phát động phong trào thi đua với những nội dung cụ thể gắn với nhiệm vụ “dạy tốt, học tốt”, triển khai xây dựng tủ sách Bác Hồ trong các trường học từ cấp mầm non đến THCS trên địa bàn huyện để giáo dục học sinh học và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Bác trong học sinh, thanh thiếu nhi…

Đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu tại bản Cao Thắng, xã Lục Hồn.
Cán bộ, nhân dân bản Cao Thắng, xã Lục Hồn cùng tổng vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở.

Đảng bộ các xã, thị trấn đã đẩy mạnh tăng cường vận dụng nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, tham gia các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả.

Đồng chí Nình Sinh An, Bí thư Đảng ủy xã Lục Hồn, cho biết: Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng bộ xã đã tích cực vận đông nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa bỏ các thói quan tập quán lạc hậu trong sinh hoạt và sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm trong thực hiện các mô hình phát triển sản xuất. Xã đã tích cực phối hợp với Lâm trường 156, Phòng Giáo dục huyện hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân bản Cao Thắng, Khe O xây dựng nếp sống ăn, ở hợp vệ sinh. Đồng thời, phối hợp xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu tại thôn Bản Cáu, thôn Cáng Bắc…

Với những giải pháp thiết thực, cụ thể, có thể thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng trong mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cá nhân. Qua đó, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, vững mạnh toàn diện, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.