Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ghi dấu ấn ở những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm

Thứ Tư, 16/05/2018, 07:40 [GMT+7]
.
.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tại nhiều đơn vị, địa phương của tỉnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên. Từ đó, góp phần tăng cường kỷ luật, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng…

Sâu rộng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền

Nhận thức rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, ngay sau khi Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được ban hành, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy tích cực tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2017, năm 2018 gắn với học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy và các văn bản của tỉnhl tổ chức 2 hội nghị báo cáo viên của tỉnh. Các nội dung này đều do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt.

Cùng với đó, tỉnh cũng trang bị trên 10.000 cuốn tài liệu để học tập; hướng dẫn học tập và triển khai thực hiện chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập tài liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” gắn với thực hiện chủ đề công tác và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh phục vụ học tập, tuyên truyền tại các đảng bộ trực thuộc.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc kiểm tra hiện trạng dự án hạ tầng tại xã Hạ Long.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc kiểm tra hiện trạng dự án hạ tầng tại xã Hạ Long (Vân Đồn). Ảnh: Hồng Nhung

Các cấp ủy, đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều cách làm phong phú, sáng tạo, hiệu quả. Điển hình như Công an tỉnh tổ chức 5 cuộc tọa đàm cấp ngành, 45 cuộc tọa đàm cấp cơ sở; Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự soi, tự sửa”, tọa đàm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới”, LĐLĐ tỉnh, Sở GD&ĐT tổ chức sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn”, Sở TTTT mỗi đảng viên ít nhất được giao 1 chuyên đề để quán triệt trong chi bộ (76 chuyên đề). Đảng bộ các địa phương cũng căn cứ vào đặc thù, điều kiện để triển khai thực hiện hiệu quả, nổi bật như TP Uông Bí tổ chức các hội thi tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự hào là công dân TP Uông Bí”, “Người giới thiệu hay nhất về Uông Bí”, “Giới thiệu hay về lá cờ Đảng”, vinh danh 32 công nhân lao động tiêu biểu làm theo gương Bác. Các địa phương  Đông Triều, Quảng Yên, Vân Đồn tổ chức giao hữu bóng đá, giải cầu lông, giải đẩy gậy... nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”…

Để góp phần tạo sự lan tỏa sâu rộng của Chỉ thị 05-CT/TW trong đời sống, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan báo chí phải xác định rõ nội dung, hình thức, tăng cường dung lượng, thời lượng để tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những kết quả bước đầu đạt được, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, cách làm hay, kinh nghiệm quý của các điển hình tiên tiến. Trên tinh thần đó, các cơ quan báo, đài của tỉnh thường xuyên tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chủ đề công tác năm của tỉnh. Trong đó có nhiều bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, thông tin sai trái, xuyên tạc tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chất lượng chuyên trang, chuyên mục gắn với xây dựng, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nâng lên. Nhiều cuộc thi được tổ chức, có giá trị tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách tốt đẹp trong xã hội...

Tuyên truyền về học và làm theo bác qua Liên hoan văn nghệ “Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh” do Công đoàn Viên chức, Hội CCB, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh phối hợp tổ chức.
Tuyên truyền về học và làm theo bác qua Liên hoan văn nghệ “Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh” do Công đoàn Viên chức, Hội CCB, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh phối hợp tổ chức. Ảnh: Trúc Linh

Tạo đột phá ở các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương một cách cụ thể, thiết thực. Qua đó góp phần quan trọng thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ hằng năm của tỉnh đã đặt ra.

Theo đó, Quảng Ninh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nắm chắc, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa một cách sáng tạo, sinh động vào thực tế của địa phương. Điển hình như năm 2016 với chủ đề “Nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công, xây dựng thành phố du lịch Hạ Long”; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ cấp tỉnh đến cơ sở có những chuyển động mạnh, theo hướng quyết liệt và hiệu quả; nhất là trong các lĩnh vực thu chi ngân sách, quản lý đất đai, gặp mặt và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp bằng những giải pháp cụ thể, tăng cường phân cấp, uỷ quyền gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; các chỉ tiêu phát triển kinh tế đều đạt và vượt theo Nghị quyết năm 2016 đề ra. Năm 2017, Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 3-12-2016 “về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017” để chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm, cụ thể hoá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; chủ đề năm 2017 là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh” với 18 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần phải thực hiện. Đây chính là việc làm thiết thực để triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, liên tục. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương  đã tích cực triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính; xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân với đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động có kỷ luật, kỷ cương, có văn hoá, văn minh; xây dựng môi trường thân thiện, chuẩn mực về nếp sống văn hoá văn minh ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng con người Quảng Ninh văn minh, lành mạnh, thân thiện đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Các đảng viên khu phố 7A, phường Hồng Hải, TP Hạ Long bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020
Các đảng viên khu phố 7A, phường Hồng Hải (TP Hạ Long) bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Ảnh: Hoài Anh

Cùng với đó, tỉnh cũng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU và Đề án 25 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tinh giản bộ máy, biên chế” với kết quả đạt được nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ với trưởng thôn, bản khu phố, mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và đoàn thể được nhân rộng và phát huy tốt tại 14/14 huyện, thị xã, thành phố, đã thành lập cơ quan khối cấp tỉnh, thực hiện tinh giản biên chế, xây dựng đề án vị trí việc làm; tiến hành hợp nhất cơ quan ủy ban kiểm tra cấp ủy với thanh tra ở 8/14 đơn vị, ban tổ chức cấp ủy với phòng nội vụ ở 9/14 đơn vị cấp huyện. Những kết quả trên đã thể hiện sự năng động, đi trước một bước của Quảng Ninh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Bằng việc tích cực học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, Quảng Ninh đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan toả tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong sinh hoạt, giao tiếp, ứng xử và hiệu quả công tác, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên một cách rõ rệt tạo dư luận tốt trong xã hội và cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng, đồng thuận.

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.