Ban CHQS huyện Tiên Yên: Học và làm theo Bác bằng những việc cụ thể, thiết thực

Thứ Năm, 10/05/2018, 14:38 [GMT+7]
.
.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Ban CHQS huyện Tiên Yên đã trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn công tác. Từ việc học và làm theo Bác đã góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cán bộ chiến sĩ Ban CHQS huyện Tiên Yên kí cam kết thi đua
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Tiên Yên kí cam kết đợt thi đua đặc biệt “Làm theo lời Bác - thi đua giành 3 nhất”.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trần Văn Khởn, Chính trị viên Ban CHQS huyện Tiên Yên, cho biết: Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy Quân sự huyện đã quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy Tiên Yên về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện tích cực, chủ động, sáng tạo. Đảng ủy Quân sự huyện cũng đã chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chủ đề “Làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động” gắn với chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”.

Theo đó, các chi bộ căn cứ kế hoạch của Đảng ủy đã chủ động xây dựng chương trình năm 2018 sát với tình hình, chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, tập trung rà soát, lựa chọn nội dung đột phá, kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm để tập trung giải quyết dứt điểm tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, thực hiện duy trì chặt chẽ nền nếp việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng. Cán bộ, đảng viên, quần chúng cũng đã xây dựng cam kết thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng về “rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ đảng viên”. 100% cán bộ, đảng viên, tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Trước hết là về phong cách làm việc khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, năng động, sáng tạo.

Ban CHQS huyện còn thường xuyên tổ chức, tham gia các hoạt động tọa đàm, trao đổi về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong dịp 19/5 tới đây, đơn vị sẽ phối hợp tổ chức diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ quân đội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tọa đàm với chủ đề “Cán bộ, sĩ quan trẻ nêu gương, tình thương, kỷ cương, trách nhiệm”. Để tạo môi trường cho cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, Ban CHQS huyện còn phát động các đợt thi đua cao điểm, đột kích, như: Đợt thi đua “Luyện giỏi, rèn nghiêm, kỷ cương, hiệu quả” gắn với phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Năng suất, chất lượng, hiệu quả” của các cơ quan, doanh nghiệp. Từ đó, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, tính hiệu quả trong công tác huấn luyện tại đơn vị. Trong quý I vừa qua, kết quả huấn luyện của các đơn vị trực thuộc Ban CHQS huyện đều đạt 100% yêu cầu, trong đó có gần 80% đạt khá, giỏi.

Đặc biệt, vừa qua, Ban CHQS huyện đã phát động đợt thi đua đặc biệt “Làm theo lời Bác-thi đua giành 3 nhất” kéo dài từ ngày 1/5 đến 11/6/2018. Cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, phòng ban trực thuộc Ban CHQS huyện Tiên Yên sôi nổi, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong đợt thi đua, như: Nhận thức, tư tưởng tốt nhất, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất, tổ chức các hoạt động có hiệu quả nhất. Các cơ quan, đơn vị tổ chức đã và đang đăng kí phấn đấu thi đua, nâng cao chất lượng hoạt động của các khối thi đua với phương châm chống phô trương, hình thức và bệnh thành tích.

Đại úy Hoàng Trung Kiên, Trợ lý Chính trị Ban CHQS huyện Tiên Yên, cho biết: Cùng với việc nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ chiến sĩ Ban Chính trị chúng tôi còn đăng ký học và làm theo Bác qua việc tham gia thực hiện mô hình "Ngày thứ bảy, chủ nhật xanh". Chúng tôi sẽ phối hợp với lực lượng dân quân, các tổ chức đoàn thể ở xã Đại Dực và Hà Lâu để giúp nhân dân các thôn, bản làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường các khu vực công cộng, giúp các gia đình chính sách, gia đình neo đơn giải quyết một số công việc gia đình như thu hoạch hoa màu, sửa chữa nhà cửa.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.