LLVT tỉnh: Đa dạng hình thức tuyên truyền học và làm theo Bác

Những năm qua, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng trong LLVT tỉnh. Đạt được kết quả đó phải kể đến những giải pháp hiệu quả, đồng bộ trong công tác tuyên truyền.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.