Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh: Học Bác để tròn y đức

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Lương y phải như từ mẫu"...

.
.
    .
.
.
.
.
.
.