Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn giàu kinh nghiệm

Đến thôn Đồng Cống, xã Bình Dân hỏi thăm về Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn Liêu Văn Thắng thì ai cũng nhận xét về anh với một tình cảm cảm phục, quý mến.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.