UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến HĐND tỉnh khóa XIII

Thứ Ba, 10/11/2020, 14:06 [GMT+7]
.
.

Sáng 10/11, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 13, 15 và 18 HĐND tỉnh khóa XIII.

Theo báo cáo tại cuộc họp, tổng số kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh còn tồn đọng, chưa được giải quyết dứt điểm từ Kỳ họp thứ 13, 15 và 18 HĐND tỉnh khóa XIII là 87 kiến nghị cử tri. Trong đó, kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 18 là 42 kiến nghị. Kiến nghị cử tri chưa được giải quyết dứt điểm từ các kỳ họp trước chưa được giải quyết dứt điểm là 45 kiến nghị.

A Cao Tuong Huy chu tri nghe bao cao giai quyet knct
Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trực tiếp cho ý kiến giải quyết dứt điểm các kiến nghị cử tri.

Tại cuộc họp, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã nghe giải trình của các sở, ngành địa phương về giải quyết các kiến nghị của cử tri, đồng thời cho ý kiến giải quyết dứt điểm đối với từng kiến nghị gửi đến các kỳ họp. Qua đó tất cả 87 kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 13, 15 và 18 HĐND tỉnh khóa XIII đã cơ bản được các sở, ngành, địa phương giải quyết dứt điểm, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước và người dân.

Xác định việc giải quyết kịp thời các ý kiến cử tri là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện ổn định cuộc sống nhân dân, phát triển kinh tế, do đó, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giải quyết các kiến nghị cử tri, đồng thời phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri.

Đồng chí yêu cầu các địa phương cần rà soát thẩm quyền giải quyết đối với các kiến nghị trước khi gửi lên cấp tỉnh nhằm tránh gây mất thời gian trong giải quyết kiến nghị. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh và các địa phương thông báo kết quả giải quyết kiến nghị, trả lời rõ ràng, thấu đáo cho các cử tri; không để lặp lại các kiến nghị này trong các kỳ họp HĐND sắp tới.

Việt Hưng 

.
.
.
.
.
.
.
.