Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo

Thứ Ba, 10/11/2020, 07:59 [GMT+7]
.
.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 60 đơn vị trực thuộc với trên 5.000 đảng viên. Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Khối tập trung đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, tạo sự chuyển động đồng bộ, mạnh mẽ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy Khối tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở trong xây dựng, ban hành các chương trình, quy chế làm việc (nhiệm kỳ 2020-2025) tại Chi ủy Cơ quan Ban Dân tộc tỉnh, tháng 10/2020.
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiến hành giám sát tại Chi ủy Cơ quan Liên minh HTX tỉnh, tháng 10/2020.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy Khối, cho biết: Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng là nhiệm vụ trọng yếu, được Đảng ủy tiến hành thường xuyên để giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng. Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của Tỉnh ủy, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo trong tình hình mới để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và công tác cán bộ.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đến các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, đội ngũ báo cáo viên, các cấp ủy cơ sở và trực thuộc cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy cơ sở trong xây dựng, ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cùng cấp và cấp trên; quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ trong cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; chương trình công tác cấp ủy, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Đến ngày 29/10, Đảng ủy Khối đã hoàn thành chương trình giám sát 16 cấp ủy cơ sở và đạt được kết quả tích cực.

Đảng ủy Khối cũng đã thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại hạn chế trong thực hiện đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong thời gian qua, như: Vai trò của Đảng ủy Khối đối với các tổ chức cơ sở đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ ở cơ sở còn chưa rõ nét; một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự quan tâm cho công tác xây dựng Đảng còn hạn chế. Điều đó dẫn đến vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy cơ sở còn mờ nhạt, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh; năng lực chuyển tải, cụ thể hóa các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên trong công tác xây dựng Đảng ở cấp ủy cơ sở có nơi chưa cao...

 trao giấy biểu dương cho 10 Cán bộ công chức trẻ Khối các cơ quan tỉnh.
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khen thưởng các cán bộ, công chức trẻ tiêu biểu tại Ngày hội thanh niên "Tôi yêu Tổ quốc tôi", tháng 10/2020. (Ảnh đơn vị cung cấp)

Khắc phục những hạn chế trên, Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp. Trong đó, chú trọng công tác phối hợp giữa các cấp ủy cơ sở với lãnh đạo cơ quan chuyên môn phát động phong trào thi đua nhằm động viên CBCCVC-LĐ chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Cùng với đó, tăng cường quản lý chặt chẽ đội ngũ cấp ủy viên ở cơ sở, nhất là cấp ủy viên giữ chức vụ hoặc đang nằm trong quy hoạch, để làm căn cứ nhận xét khi các sở, ban, ngành thực hiện đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm các chức danh cấp phòng, ban trực thuộc. Đảng ủy Khối tiếp tục chủ động phối hợp với các huyện, thị, thành ủy trong quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên của các sở, ban, ngành được cử về phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoặc sở, ngành giao... Trước yêu cầu tình hình mới, Đảng ủy Khối đã và đang chỉ đạo triển khai xây dựng các chương trình, đề án trọng điểm trong giai đoạn 2020-2025, như: Đề án thành lập Đảng bộ Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh; Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội...

Trúc Linh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.