Bộ CHQS tỉnh: Tập huấn xây dựng văn kiện bảo đảm hậu cần - kỹ thuật

Thứ Ba, 10/11/2020, 15:38 [GMT+7]
.
.

Chiều 10/11, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tổ chức tập huấn xây dựng văn kiện bảo đảm hậu cần - kỹ thuật quân sự, quốc phòng địa phương.

Quang cảnh tập huấn.
Quang cảnh buổi tập huấn.

Tham dự tập huấn có các đồng chí là chủ nhiệm hậu cần - kỹ thuật, chủ nhiệm kỹ thuật, trợ lý quân khí thuộc các cơ quan, đơn vị của Bộ CHQS tỉnh.

Nội dung tập huấn tập trung vào báo cáo thông qua nội dung bảo đảm kỹ thuật trong kế hoạch bảo đảm hậu cần - kỹ thuật tác chiến phòng thủ, thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

Thông qua tập huấn, nhằm nâng cao chất lượng công tác hậu cần - kỹ thuật, đồng thời thống nhất công tác xây dựng văn kiện, thực hiện bảo đảm hậu cần - kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.