Sự kiện tuần này

Thứ Hai, 23/03/2020, 08:06 [GMT+7]
.
.

Từ ngày 23 đến ngày 29/3, dự kiến, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật sau:

- Thứ Hai, ngày 23/3:

UBND tỉnh giao ban xây dựng cơ bản đầu năm để nghe báo cáo tổng thể công tác xây dựng cơ bản năm 2019, công tác triển khai xây dựng cơ bản và công tác quản lý đô thị năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Tại TP Hạ Long diễn ra Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và tổng kết phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Thường trực Tỉnh ủy họp, nghe báo cáo tình hình triển khai Đề án triển khai mô hình Thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh giao đoạn 2017-2020, Đề án chính quyền số tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2025; cho ý kiến về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIII.

- Thứ Ba, ngày 24/3

Trong ngày 24 và sáng ngày 25/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến về một số nội dung:

(1) Tình hình công tác quí I, nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2020.

(2) Thảo luận dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ; đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

(3) Cho ý kiến về Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nhân sự dự kiến lãnh đạo chủ chốt cấp ủy tham gia ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh, trưởng, phó Đoàn ĐBQH tỉnh; nhân sự đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026).

(4) Nghe báo cáo tổng họp về kết quả đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

(5) Cho ý kiến về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIII.

(6) Nghe báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 03/3/2015 của Tỉnh ủy về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế gắn với Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, Kết luận số 34-KL/TW của Trung ương.

(7) Cho ý kiến về việc biên soạn cuốn sách "Những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020".

(8) Cho ý kiến về Đề án "Nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên intemet, mạng xã hội về tỉnh Quảng Ninh".

(9) Cho ý kiến về Đề án, Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị "về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia".

- Thứ Tư, ngày 25/3:

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2020 giữa Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh với các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

- Thứ Năm, ngày 26/3:

Trong ngày 26 và sáng ngày 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tổ chức Hội nghị cho ý kiến về một số nội dung:

(1) Tình hình công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020.

(2) Thảo luận dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; đề án phân bổ đại biếu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

(3) Cho ý kiến về Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nhân sự dự kiến lãnh đạo chủ chốt cấp ủy tham gia ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh, trưởng, phó Đoàn ĐBQH tỉnh; nhân sự đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026).

(4) Nghe báo cáo tổng hợp về kết quả đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

(5) Nghe báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 03/3/2015 của Tỉnh ủy về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế gắn với Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, Kết luận số 34-KL/TW của Trung ương.

(6) Tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố Hạ Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và cho ý kiến về Đề án, dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển thành phố Hạ Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

(7) Cho ý kiến về Đề án và Nghị quyết về phát triển kinh tế thủy sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Thứ Sáu, ngày 27/3:

Thường trực UBND tỉnh và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh họp giao ban.

Tại thành phố Hạ Long diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác năm giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

- Thứ Bảy, ngày 28/3:

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính; Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện, tỉnh Quảng Ninh năm 2019.

THƯ KÝ BIÊN TẬP

.
.
.
.
.
.
.
.