Đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Thứ Hai, 23/03/2020, 15:53 [GMT+7]
.
.

Trong những năm qua, Quảng Ninh đã đẩy mạnh các hoạt động tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia trên vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kiểm tra khu vực đặt điểm chốt kiểm soát xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới huyện Bình Liêu.
Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kiểm tra khu vực đặt điểm chốt kiểm soát xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới huyện Bình Liêu. Ảnh: Nguyễn Chiến

Tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, trong đó BĐBP Tỉnh chuyên trách quán triệt, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật cùa Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên, chủ động nắm, tổng họp, phân tích, dự báo toàn diện tình hỉnh liên quan đến biên giới, biển đảo; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đối với hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp; những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc và những kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị... để tham mưu cho Tỉnh và cấp trên có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hiệu quả, kịp thời giải quyết và không đê phát sinh điêm “nóng” trên biên giới, biển đảo...đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, ý đồ xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, chống phá cách mạng Việt Nam... giữ vững toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phục vụ đường lối đổi mới của Đảng, củng quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn biên phòng, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Qua nắm tình hình, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng BĐBP vả các ngành chức năng 9.394 nguồn tin trong đó có 4.865 tin có giá trị liên quan đến chủ quyền AN biên giới, biển đảo và hoạt động của các loại tội phạm... kịp thời đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền, xâm canh, xâm cư, vượt biên, vượt biển, buôn lậu và các đối tượng hình sự khác.

Bên cạnh đó, tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp, thống nhất, phối hợp với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác Biên phòng. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức bảo vệ biên giới theo 3 văn kiện pháp lý về biên giới, cừa khẩu và các thỏa thuận song phương, kế hoạch bảo vệ biên giới hằng năm của BĐBP tỉnh; duy trì thực hiện tốt các hiệp định, hiệp nghị, quy chế biên giới; tăng cường tuần tra, kiểm soát và phối hợp tuần tra song phương nhằm giám sát chặt chẽ các công trình thi công trên biên giới; kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc, các trường hợp vi phạm quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu; đánh bắt thủy sản bằng các phương tiện, công cụ cấm và hoạt động buôn lậu trên biên giới, vùng biển..., quản lý, bảo vệ nguyên trạng hệ thống đường biên, cột mốc, giữ vững chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới, vùng biển.

Các lực lượng chức năng của tỉnh cũng thường xuyên phối hợp với BĐBP quán triệt, triển khai nghiêm túc các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; tổ chức diễn tập, luyện tập thành thạo các phương án xử lý các tình huống sát tình hình thực tế; chủ động phối hợp, hiệp đồng xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững an ninh chính trị khu vực biên giới, bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Tỉnh; duy trì thực hiện tốt công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Thường xuyên phổi hợp nâng cao chất lượng công tác cửa khẩu trong tình hình mới, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh; đảm bảo an ninh trật tự tại các cửa khẩu, cảng biển, lối mở… nhằm tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, mở cửa, hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, các ngành, các địa phương cùng BĐBP triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, đặc biệt là Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” (giai đoạn 2013-2016 và 2017-2021). Nhân dân đã tham gia trên 5.000 ngày công phát quang đường thông tầm nhìn đường biên giới; 9.500 hộ gia đình đăng ký cạm kết thực hiện “3 biết, 4 không” (3 biết: đường biên, cột mốc; biết các Hiệp định giữa hai Nhà nước và quy chế biên giới; biết chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về giải quyết các vấn đề trên biên giới; 4 không là: Không vượt biên trái phép, không đập phá cột mốc hoặc làm thay đổi các dấu hiệu đường biên, mốc giới; không buôn lậu hoặc tiếp tay cho buôn lậu, không gây mất an ninh trật tự thôn, bản, không nghe lời kẻ xấu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết các dân tộc, đoàn kết quân dân, đoàn kết hai bên biên giới; không chứa chẩp những người không được phép cư trú; không để người phía đối diện sang khai thác trộm lâm, thổ sản, chăn thả gia súc, xâm canh, xâm cư).

Quảng Ninh cũng quản lý, sử dụng có hiệu quả cán bộ Biên phòng tăng cường tham gia giữ các chức danh ở xã, phường biên giới, hải đảo; triển khai thực hiện tốt Đề án 174 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia cấp ủy các huyện, thành phố biên giới, biển đảo; giới thiệu đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản biên giới… Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 5 đồng chí (3 đồng chí đồn trưởng, 2 chính trị viên) các đồn Biên phòng tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện, thành phố biên giới nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Huyện Bình Liêu, Hải Hà, Cô Tô, Vân Đồn và Thành phố Móng Cái); duy trì 24 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã; 23 đồng chí tham gia HĐND các cấp; phân công 13 đảng viên tham gia sinh hoạt 13 chi bộ thôn, bản giáp biên.

Những nỗ lực của Quảng Ninh nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo niềm tin, phấn khởi; mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa nhân dân với các đơn vị vũ trang nói chung, BĐBP nói riêng và các ban ngành, đoàn thể ngày càng được củng cố tăng cường; góp phần quan trọng trong củng cố xây dựng BĐBP ngày càng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên biên giới, hải đảo; chủ quyền Ịãnh thổ biên giới, vùng biên được giữ vững, tài nguyên môi trường, lợi ích quôc gia được bảo vệ, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới đất nước, đường lối đổi ngoại, chính sách mở cửa, mở rộng hợp tác giao lưu quốc tế, đồng thời củng cổ tốt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị hai bên biên giới.

Hà Chi


 

.
.
.
.
.
.
.
.