Vân Đồn: Chuẩn bị chu đáo cho đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc

Thứ Hai, 10/02/2020, 08:14 [GMT+7]
.
.

Cũng như các địa phương trong tỉnh, huyện Vân Đồn đang tích cực chuẩn bị hoàn tất những khâu cuối cùng để tiến hành tổ chức đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc, trọng tâm là đảng bộ các xã, thị trấn.

Cờ đảng, cờ Tổ quốc được treo trên các tuyến đường, chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng và Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
Cờ Đảng, cờ Tổ quốc được treo trên các tuyến đường, chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng và đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Vân Đồn đã đề ra phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Đồng thời, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Đồng chí Tô Xuân Thao, Bí thư Huyện ủy Vân Đồn, cho biết: Đến hết ngày 18/1, huyện đã tiến hành xong đại hội chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2022 với kết quả theo kế hoạch đề ra, đặc biệt đã bầu vào cấp ủy khóa mới người xứng đáng. Từ kết quả này, huyện đã đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm tổ chức thành công đại hội các đảng bộ trực thuộc, bắt đầu từ tổ chức đại hội điểm Đảng bộ xã Hạ Long vào cuối tháng 3 này.

Để đảm bảo công tác tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở thành công, Đảng bộ huyện Vân Đồn đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đảng bộ triển khai các bước theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 4/7/2019 của Tỉnh ủy.

Đặc biệt, Đảng bộ huyện tập trung xem xét, rà soát, phê duyệt công tác nhân sự cấp ủy khóa mới đối với các chi, đảng bộ trực thuộc. Đây là nội dung quan trọng được Đảng bộ xác định là trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện còn rà soát công tác nhân sự theo Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện rà soát công tác chuẩn bị đại hội điểm tại xã Hạ Long.
Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Vân Đồn rà soát công tác chuẩn bị đại hội điểm tại xã Hạ Long (Vân Đồn).

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện, cho biết: Đơn vị rất thận trọng trong rà soát, xem xét phương án nhân sự cấp ủy khóa mới, đồng thời tham mưu chỉ đạo công tác nhân sự đảm bảo chặt chẽ, khách quan, minh bạch; không để những người có mối quan hệ gia đình đảm nhiệm các chức danh có liên quan như bí thư, phó bí thư, trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra cùng cấp uỷ; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cùng với công tác nhân sự, hiện các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Vân Đồn đang tích cực hoàn thiện báo cáo chính trị đại hội. Tại Đảng bộ xã Hạ Long, một trong 2 đơn vị được Đảng bộ huyện chỉ đạo tổ chức đại hội điểm, đến thời điểm này cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị tổ chức đại hội.

Theo đồng chí Châu Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hạ Long, công tác nhân sự cho đại hội được xã chuẩn bị từ rất sớm gắn chặt với các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy. Hiện xã tiếp tục rà soát báo cáo chính trị, trước khi trình xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy. Báo cáo chính trị được Đảng bộ xã đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Theo kế hoạch, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Vân Đồn bắt đầu tổ chức đại hội từ cuối tháng 3 và hoàn thành trước 30/4 này; đại hội đảng bộ trực thuộc tổ chức từ cuối tháng 3 và hoàn thành trước ngày 15/5/2020; tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vân Đồn, nhiệm kỳ 2020-2025 trong tháng 8/2020.

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.