LLVT TP Hạ Long tập huấn cán bộ DQTV

Thứ Năm, 13/02/2020, 14:15 [GMT+7]
.
.

Sáng 13/2, tại phường Hoành Bồ, Ban CHQS TP Hạ Long tổ chức khai mạc tập huấn, bồi dưỡng cán bộ dân quân tự vệ (DQTV) năm 2020.

Quang cảnh tập huấn và bồi dưỡng cán bộ năm 2020.
Quang cảnh tập huấn và bồi dưỡng cán bộ năm 2020.

Trong thời gian 2 ngày (từ 13-14/2), 33 ban CHQS xã, phường và các đơn vị tự vệ thuộc LLVT TP Hạ Long được tập trung nghiên cứu, thống nhất các nội dung như: Cơ quan quân sự làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tình huống A2; hướng dẫn công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật; đăng ký tuổi 17, tuổi sẵn sàng nhập ngũ; công tác xây dựng lực lượng DQTV và giáo dục QP-AN; tổ chức phương pháp huấn luyện tổ bộ binh bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh; thống nhất phương pháp huấn luyện điều lệnh đội ngũ tay không, từng người có súng; tổ chức phương pháp huấn luyện chiến thuật bộ binh và một số nội dung về công tác Đảng, công tác chính trị; hậu cần - kỹ thuật...

Thông qua tập huấn và bồi dưỡng cán bộ lần này làm cơ sở quan trọng nhằm củng cố, bổ sung, nâng cao kiến thức, trình độ năng lực quản lý, điều hành huấn luyện, cho đội ngũ cán bộ DQTV; làm tốt công tác tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ QS,QPĐP đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh)

.
.
.
.
.
.
.
.