Hoàn thành Đề án "Hỗ trợ đầu tư phát triển đối với các xã, thôn mới thoát ra khỏi diện ĐBKK

Thứ Năm, 13/02/2020, 18:17 [GMT+7]
.
.

Ngày 13/2, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về Dự thảo Đề án “Hỗ trợ đầu tư phát triển KT-XH đối với các xã, thôn mới thoát ra khỏi diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK), xã biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025”. Cùng dự có lãnh đạo sở, ngành, địa phương liên quan.

đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chúc mừng các đồng chí: Bùi Thị Bính và Nguyễn Mạnh Cường được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND thành phố.
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã ưu tiên dành cơ chế, nguồn lực tập trung cho việc phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đến nay 100% các xã, thôn ĐBKK của tỉnh đã đạt tiêu chí hoàn thành Chương trình 135, ra khỏi diện ĐBKK, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo ở địa bàn ĐBKK.

Tuy nhiên, do mặt bằng chung của tỉnh, tình hình KT-XH ở vùng DTTS và miền núi của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn; khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển và thụ hưởng các dịch vụ xã hội giữa vùng DTTS miền núi và các vùng miền khác còn cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Để các xã, thôn hoàn thành Chương trình 135, ra khỏi diện ĐBKK một cách bền vững thì việc triển khai Đề án này là rất cần thiết.

Phạm vi của Đề án gồm 12 xã và 265 thôn (thuộc 39 xã), 143 thôn (thuộc 29 xã) mới hoàn thành Chương trình 135, ra khỏi diện ĐBKK (giai đoạn 2017-2020) và chưa đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện Đề án trong giai đoạn 2021-2025 với tổng nhu cầu kinh phí thực hiện khoảng 2.400 tỷ đồng.

Mục tiêu của Đề án đến hết năm 2025, cải thiện rõ rệt kết cấu hạ tầng thiết yếu, hình thành được các vùng sản xuất hàng hóa tập trung ở vùng nông thôn miền núi, vùng đồng bào DTTS, phát huy được vai trò của người dân tham gia phát triển KT-XH và thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao thực chất mức sống, thu nhập của người dân tại địa bàn 12 xã và 265 thôn mới hoàn thành Chương trình 135, ra khỏi diện ĐBKK và các xã thôn mới hoàn thành Chương trình 135.

Đề án sẽ tập trung triển khai các giải pháp về quy hoạch; hạ tầng KT-XH; kinh tế và tổ chức sản xuất; văn hóa xã hội môi trường; hệ thống chính trị để hỗ trợ đầu tư phát triển KT-XH đối với địa bàn các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến như: Rà soát lại các hạng mục công trình đầu tư, trên cơ sở đó xác định nhu cầu về hỗ trợ đầu tư tại các xã, thôn thuộc phạm vi Đề án, đảm bảo phù hợp kế hoạch tổng thể thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới; xem xét, ưu tiên lựa chọn những nhiệm vụ quan trọng từ đó tính toán lại tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án sao cho phù hợp; rà soát các tên và nhiệm vụ của dự thảo Đề án tránh trùng lặp với tên, nhiệm vụ của Chương trình xây dựng nông thôn mới triển khai trên địa bàn tỉnh...

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các sở, ngàn địa phương, phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh Đề án “Hỗ trợ đầu tư phát triển KT-XH đối với các xã, thôn mới thoát ra khỏi diện ĐBKK, xã biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025” mang ý nghĩa nhân văn lớn, khẳng định quan điểm nhất quán trong chỉ đạo thực hiện các chính sách dân tộc và đầu tư phát triển đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV.

Để Đề án thực sự phát huy hiệu quả, đồng chí yêu cầu Ban Dân tộc, cơ quan chủ trì hoàn chỉnh lại Đề án theo tinh thần Nghị quyết 88/2019/QH của Quốc hội, báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy để thông qua kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh và triển khai trong năm 2021.

Thu Trang

.
.
.
.
.
.
.
.