Chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện tốt công tác dân vận trước đại hội Đảng các cấp

Thứ Sáu, 14/02/2020, 12:14 [GMT+7]
.
.

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ (2020-2025), tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Do đó công tác dân vận đòi hỏi phải có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để củng cố sự đồng thuận xã hội, nắm chắc tình hình nhân dân, góp phần tích cực vào sự thành công đại hội.

Mô hình trồng cam, quýt trên vườn đồi của hộ anh Doãn Văn Hà (thôn 7, xã Quảng Chính, Hải Hà) được hỗ trợ tích cực từ mô hình
Khu vườn đồi 2ha trồng cam, quýt của hộ anh Doãn Văn Hà (thôn 7, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà) được hỗ trợ tích cực từ cách làm "Dân vận khéo xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả" của Hội Nông dân huyện.

Không chỉ đến dịp này, mà trong suốt những năm qua, công tác dân vận đã được cả hệ thống chính trị của Quảng Ninh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Với cách làm sáng tạo, Ban Dân vận các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thực hiện hiệu quả nhiều đề án về công tác dân vận; chủ động hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, phần việc khó, củng cố được sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các chủ trương lớn.

Nổi bật như phương thức tổ chức, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục được đổi mới theo mô hình Cơ quan tham mưu, giúp việc chung. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh và các cấp cơ sở kịp thời được kiện toàn, góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân tham gia bàn bạc, góp ý kiến xây dựng những công việc của địa phương. Công tác dân vận chính quyền, dân vận trong lực lượng vũ trang cũng được triển khai chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo hướng mở rộng đối tượng và phạm vi giám sát, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, tăng cường giám sát đột xuất, thường xuyên không báo trước. Đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố, trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư... ngày càng phát huy tốt vai trò trong thực hiện công tác vận động quần chúng nhân dân, tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Thực hiện thi đua Dân vận khéo, Đội vận động quần chúng Ban CHQS huyện Tiên Yên chung tay cùng bà con xây dựng lò đốt rác tập trung tại thôn Khe Quang, xã Đại Dực. Ảnh: Trúc Linh.
Thực hiện thi đua dân vận khéo, Ban CHQS huyện Tiên Yên chung tay cùng nhân dân thôn Khe Quang, xã Đại Dực xây dựng lò đốt rác tập trung, thay đổi nếp sinh hoạt. Ảnh: Trúc Linh

Công tác dân vận được triển khai có hiệu quả, phong trào thi đua dân vận khéo được nhân rộng, dân chủ ở cơ sở được phát huy... đã góp phần quan trọng vào việc củng cố khối đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Nhiệm vụ này càng cần được chú trọng trong năm 2020 - năm có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời tiếp tục duy trì sự đồng thuận xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn suốt quá trình diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhấn mạnh rằng ngành Dân vận cần đẩy mạnh tuyên truyền về các sự kiện để toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ. Từ đó đồng thuận, ủng hộ chủ trương lớn của tỉnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương. Đặc biệt là nhiệm vụ tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng nhân dân các dân tộc, tôn giáo, dư luận xã hội, nhất là tình hình nhân dân đối với đại hội đảng các cấp; tổng hợp ý kiến của người dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp. Đồng thời, cần phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh tăng cường công tác vận động quần chúng, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình các tầng lớp nhân dân để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy có các chủ trương, biện pháp giải quyết dứt điểm.

Ban Dân vận các địa phương cũng chủ động nâng cao hơn nữa công tác phối hợp với các cấp chính quyền, thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết kiến nghị của nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đi liền với đó là nêu cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo được người dân đánh giá cao, có sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.