Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Đông Triều: Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử trưởng thôn, khu phố

Thứ Tư, 04/12/2019, 07:55 [GMT+7]
.
.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2020-2022, thống nhất trong toàn tỉnh vào ngày 5/1/2020, Thị uỷ Đông Triều đã sớm tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Đặc biệt, thời gian này công tác tuyên truyền được các cấp uỷ của thị xã triển khai đồng bộ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đảm bảo đúng chủ trương nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố.

g
Ban Thường vụ Thị uỷ Đông Triều họp triển khai các nội dung chuẩn bị công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, tháng 11/2019.

Tìm hiểu tại phường Hồng Phong, phóng viên được biết, Đảng uỷ phường đã sớm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bầu cử trưởng khu. Đồng thời, quán triệt các chi bộ xây dựng đề án nhân sự và đưa ra thảo luận rộng rãi để lấy tín nhiệm của các tổ chức, đoàn thể và quần chúng nhân dân. Phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách địa bàn thường xuyên xuống cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn quá trình thực hiện, kết hợp tuyên truyền vận động chủ trương để cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận thực hiện đúng chủ trương của Đảng. Bên cạnh đó, phân công cho đại diện MTTQ và các đoàn thể bám sát hội viên để vận động, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố.

Đồng chí Đào Văn Thắng, Bí thư Đảng uỷ phường Hồng Phong, cho biết: Thời gian qua, phường đã tiến hành rà soát các ứng viên đảm bảo về độ tuổi, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời phải là đảng viên. Sau khi bầu trưởng khu xong, sẽ tiến hành đại hội các chi bộ để nhất thể hóa bí thư đồng thời là trưởng thôn, khu, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt từ xã đến các thôn. Đến thời điểm này, 7/7 khu phố trong phường đã xây dựng được phương án nhân sự để tiến hành nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khu. Bên cạnh đó, tư tưởng của nhân dân rất đồng thuận, sẵn sàng tham gia bầu cử trưởng thôn.

g
Cán bộ khu Đoàn Xá 2, phường Hồng Phong kiểm tra các điều kiện chuẩn bị cho công tác bầu trưởng thôn, ngày 2/12/2019.

Tương tự như phường Hồng Phong, đến nay, 100% thôn, khu phố trên địa bàn TX Đông Triều đã lập xong phương án nhân sự bầu trưởng thôn, khu phố. Thời điểm này, để chuẩn bị cho ngày bầu trưởng thôn, khu phố đồng loạt trên địa bàn thị xã vào ngày 5/1/2020 thành công, các thôn, khu phố trên địa bàn thị xã cũng đang gấp rút chuẩn bị niêm yết danh sách người giới thiệu bầu trưởng thôn, khu, danh sách cử tri; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền bằng các hình thức treo băng zôn, qua hệ thống phát thanh, tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử...

Được biết, để tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện đúng tinh thần của Chỉ thị 12-CT/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác tuyên truyền được Thị ủy Đông Triều xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần đẩy mạnh. Theo đó, công tác tuyên truyền đã được thị xã thực hiện thông qua nhiều hình thức, như: Qua đội ngũ báo cáo viên các cấp; trên hệ thống truyền thanh, truyền hình ở cơ sở; lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ, họp tổ dân, khu phố...

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Quân, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Đông Triều, công tác tuyên truyền được thị xã triển khai sâu rộng trong cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, nhất quán chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố để tạo sự thống nhất trong đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Đảm bảo sự lãnh đạo của đảng trong suốt quá trình thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự, Thị uỷ Đông Triều đã sớm tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Đồng thời, chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở quán triệt sâu sắc đến từng chi bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Qua đó, tạo sự thống nhất nhận thức cao về tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, trong Chỉ thị 12 của Tỉnh ủy.

Nguyễn Thanh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.