Đông Triều: Chú trọng phát triển đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân

Thứ Tư, 04/12/2019, 12:57 [GMT+7]
.
.

Đông Triều là địa phương có số lượng đơn vị kinh tế tư nhân lớn (823 doanh nghiệp ngoài nhà nước đang hoạt động, với tổng số 36.050 lao động). Để tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng trong khu vực kinh tế này, thời gian qua, thị xã đã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đảng. Qua đó, phát huy được năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp, địa phương.

Công nhân Công ty CP gốm Đất Việt trong giờ lao động, sản xuất.
Công nhân Công ty CP Gốm Đất Việt trong giờ lao động, sản xuất.

Công ty CP Gốm Đất Việt được thành lập tháng 5/2008. Đến nay công ty có tổng số 310 cán bộ, công nhân. Từ khi thành lập đến nay, cùng với quan tâm phát triển sản xuất kinh doanh, công ty còn đặc biệt chú trọng công tác phát triển đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Khắc, Bí thư Đảng ủy công ty, cho biết: Hội đồng quản trị công ty luôn xác định con người là yếu tố quyết định cho sự phát triển của doanh nghiệp. Do đó công ty luôn quan tâm xây dựng tổ chức đảng trong đơn vị vững mạnh để thông qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân có phẩm chất chính trị, có lập trường tư tưởng vững vàng, có năng lực chuyên môn và ý thức kỷ luật tốt. Từ đó dẫn dắt quần chúng thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong lao động sản xuất.

Hội đồng quản trị công ty cũng đã thống nhất với Đảng ủy công ty chỉ bố trí những người có năng lực, nhưng phải là đảng viên vào các vị trí chủ chốt của đơn vị. Với cách làm này, đến nay số lượng và chất lượng hoạt động của Đảng bộ ngày càng được nâng cao. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ công ty đã phát triển được 46 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên thành 73 người. 100% cán bộ chủ chốt của công ty đều là đảng viên. Đặc biệt, đội ngũ đảng viên của công ty là lực lượng nòng cốt, tích cực học tập, nghiên cứu, sáng tạo đóng góp nhiều giải pháp, sáng kiến góp phần làm lợi không nhỏ cho doanh nghiệp.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người lao động Công ty CP Gốm Đất Việt luôn việc làm, thu nhập ổn định.
Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người lao động Công ty CP Gốm Đất Việt luôn có việc làm, thu nhập ổn định.

Trên đây chỉ là một trong nhiều đơn vị kinh tế tư nhân của TX Đông Triều đã thực hiện tốt công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp. Để làm tốt công tác phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, thời gian qua, Thị ủy Đông Triều đã ban hành nhiều văn bản, nhằm quán triệt, chỉ đạo việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp...

Với những cách làm trên, đến nay số lượng tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân ở Đông Triều ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Cụ thể, toàn thị xã hiện có 67 tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân (tăng 35 cơ sở đảng so với năm 2014). Về đảng viên, đến nay toàn thị xã có 812 đảng viên (tăng 302 đảng viên so với năm 2014).

Đặc biệt, chất lượng hoạt động của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân đã bước đầu thể hiện được vai trò lãnh đạo của đảng trong giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là đã tham gia có hiệu quả với chủ doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Minh Thìn, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước TX Đông Triều, cho biết: Mặc dù đã đạt được một số kết quả tích cực nhưng công tác phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân thời gian qua của thị xã vẫn còn những tồn tại, hạn chế, cần khắc phục. Nổi bật, số lượng tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn thị xã còn thấp so với số doanh nghiệp. Vai trò của cấp ủy, chi bộ trong doanh nghiệp còn chưa rõ nét, nhất là trong tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh còn lúng túng... Để làm tốt công tác phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, thời gian tới, Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục tham mưu cho Thị ủy Đông Triều tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, củng cố và phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng để lãnh đạo đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp.

Nguyễn Chiến

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.