Tiến tới đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Đảm bảo nhân sự bầu trưởng thôn, bản, khu phố

Thứ Ba, 05/11/2019, 08:06 [GMT+7]
.
.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đang tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố (gọi chung là thôn) gắn với tiếp tục thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Khi Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành, nhiều cán bộ, đảng viên không khỏi băn khoăn, lo lắng và đặt câu hỏi, liệu một người có thể đảm nhiệm tốt được 2 trọng trách bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, trong khi rất nhiều công việc phát sinh từ cơ sở; nhiều nơi địa bàn rộng, dân cư sống không tập trung... Tuy nhiên, với ý nghĩa thực tiễn, chủ trương đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Những bí thư chi bộ - trưởng thôn đã thực sự phát huy được vai trò nòng cốt trong việc đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; duy trì, giữ vững, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, có nhiều sáng kiến đóng góp xây dựng làng, xã, giải quyết tốt các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở.

Đồng chí Tô Xuân Thao, Bí thư Huyện ủy Vân Đồn, trao đổi với nhân dân trên địa bàn về công tác bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2020-2022.
Đồng chí Tô Xuân Thao, Bí thư Huyện ủy Vân Đồn, trao đổi với đảng viên, nhân dân xã Đài Xuyên về công tác bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2020-2022.

Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU, đến nay 1.562/1.567 thôn trong tỉnh (chiếm 99,7%) đã thực hiện bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn; số còn lại sẽ được các địa phương thực hiện từ năm 2020.

Để đảm bảo thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương với quan điểm trong nhiệm kỳ 2020-2022, 100% thôn thực hiện mô hình bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn. Do vậy, công tác nhân sự được tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Tiêu chuẩn của trưởng thôn được quy định tại Điều 13, Quyết định số 2555/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Người được đề cử, tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử trưởng thôn phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng với đó, tỉnh lưu ý các địa phương thực hiện rà soát đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn hiện nay để xác định rõ và nắm chắc những trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, uy tín tiếp tục tái cử; chủ động nguồn cán bộ bổ sung, thay thế ở những nơi có thay đổi. Đồng thời, chú trọng công tác chính trị tư tưởng, động viên, khích lệ những cán bộ, đảng viên có khả năng tham gia gánh vác công việc chung của địa phương, kết hợp với phân công của tổ chức đảng.

Đường làng, ngõ xóm được nhân dân dọn dẹp phong quang, sạch đẹp sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Trong ảnh: Tuyến đường liên xã Việt Dân, TX Đông Triều)
Tuyến đường liên thôn tại xã Việt Dân (TX Đông Triều) được dọn dẹp phong quang, sạch đẹp sẵn sàng cho ngày bầu cử trưởng thôn.

Đến nay, 14/14 địa phương của tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai những nội dung chỉ đạo của tỉnh, trên tinh thần phải hoàn thành công tác bầu cử trưởng thôn trước ngày 20/1/2020, sau đó hoàn thiện thủ tục để tiến hành đại hội chi bộ. Hiện các địa phương của tỉnh đã và đang rà soát, hoàn thiện quy trình lựa chọn nhân sự để bầu trưởng thôn theo đúng quy định.

Theo chỉ đạo của tỉnh, chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử, UBND cấp xã ra quyết định công bố ngày bầu cử trưởng thôn. Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, trưởng ban công tác mặt trận thôn tổ chức hội nghị ban công tác dự kiến danh sách người ứng cử, báo cáo chi ủy chi bộ để thống nhất danh sách người ra ứng cử (từ 1-2 người). Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định thành lập tổ bầu cử; quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử trưởng thôn và chỉ đạo lập danh sách cử tri theo quyết định thành phần cử tri. Đặc biệt, các quyết định này phải được thông báo đến nhân dân ở thôn chậm nhất 7 ngày trước ngày bầu cử.

Theo Văn bản số 7377/UBND-TH5 ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh, thống nhất nhiệm kỳ bầu trưởng thôn với nhiệm kỳ đại hội chi bộ là nhiệm kỳ 2020-2022 để đảm bảo phù hợp với Điều lệ Đảng, theo Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU ngày 18/9/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng thời thống nhất thời gian tiến hành bầu cử trưởng thôn trong toàn tỉnh vào ngày 5/1/2020.

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.