UBND tỉnh họp rà soát cơ sở dữ liệu vận hành Trung tâm điều hành thành phố thông minh

Thứ Hai, 07/10/2019, 19:30 [GMT+7]
.
.

Chiều 7/10, UBND tỉnh tổ chức họp rà soát cơ sở dữ liệu phục vụ kết nối, vận hành Trung tâm điều hành thành phố thông minh. Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các sở, ngành đã báo cáo nội dung thực hiện kết nối dữ liệu, cơ sở hạ tầng về Trung tâm điều hành thành phố thông minh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại thông báo số 174/TB-UBND ngày 4/9/2019 và Văn bản số 6600/UBND-XD6 ngày 12/9/2019.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện nghiêm túc, triệt để về kết nối hạ tầng và số liệu với Trung tâm điều hành về các nội dung: chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các sở, ngành, địa phương; kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và huyện; kết quả xử lý văn bản đến và đi trên hệ thống Chính quyền điện tử  giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Cũng tại cuộc họp, các sở, ngành đã báo cáo với UBND tỉnh chi tiết về tình hình triển khai và những khó khăn trong việc thực hiện lắp đặt, kết nối và duy trì kết nối dữ liệu trong các lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội qua các điểm camera giám sát trên địa bàn tỉnh như: hệ thống camera kết nối tại các điểm Trạm quan trắc môi trường tự động; hệ thống camera tại các điểm nút giao thông; hệ thống camera thuộc các dự án triển khai trường học thông minh, tiên tiến; hệ thống camera tại bệnh viện; camera tại cảng Tuần Châu; hệ thống camera tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, Bảo tàng, Thư viện, Trung tâm Phục vụ hành chính công…

Đồng chí Đặng Huy Hâu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, các sở, ngành, địa phương cần nhanh chóng hoàn thiện kết nối hạ tầng, số liệu, dữ liệu để thực hiện kết nối về Trung tâm điều hành theo đúng kế hoạch đề ra.

Đồng chí đề nghị, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh và các địa phương rà soát, hoàn thiện lại cơ sở vật chất hiện có, nhằm đảm bảo kết nối dữ liệu về Trung tâm để thực hiện quản lý. Lực lượng Công an tỉnh cần khẩn trương hoàn thành các hệ thống camera thuộc các dự án giao thông thông minh; Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung nâng cao chất lượng hệ thống giám sát tại các điểm quan trắc gửi về Trung tâm theo đúng kế hoạch; Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu phối hợp với các sở, ngành, địa phương sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng, số liệu, dữ liệu nhằm phục vụ kết nối, vận hành Trung tâm điều hành Thành phố thông minh theo đúng lộ trình.

Các sở, ngành cần đôn đốc các đơn vị tư vấn, lắp đặt hệ thống camera nhanh chóng hoàn thành, kết nối hệ thống và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10.

Minh Đức

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.