Đảng bộ huyện Vân Đồn: Chuẩn bị tốt cho đại hội đảng các cấp

Thứ Bảy, 19/10/2019, 06:08 [GMT+7]
.
.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Vân Đồn đang đẩy mạnh thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh năm 2019 của địa phương. Song song với đó, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tập trung chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Vân Đồn kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tại Đảng bộ xã Hạ Long
Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Vân Đồn kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tại Đảng bộ xã Hạ Long.

Đồng chí Tô Xuân Thao, Bí thư Huyện ủy Vân Đồn, cho biết: Đảng bộ huyện Vân Đồn hiện có 32 chi, đảng bộ trực thuộc, 169 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 2.750 đảng viên. Để chuẩn bị tốt cho đại hội đảng các cấp, Đảng bộ huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt về ý nghĩa, tầm quan trọng, nhiệm vụ của của từng tổ chức cơ sở đảng trong việc chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ tới. Đảng bộ huyện đã xây dựng kế hoạch tổng thể về nhân sự, thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội theo đúng quy định, quy trình. Đến thời điểm hiện tại, việc rà soát nhân sự, kế hoạch thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội ở các chi, đảng bộ trực thuộc đã cơ bản hoàn thành.

Để thống nhất chủ trương, phương án, thời gian diễn ra đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Kế hoạch số 195-KH/HU (ngày 15/7/2019). Tinh thần chung của Kế hoạch là thực hiện tốt phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Công tác nhân sự phải luôn coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò của người đứng đầu; phát huy cao độ vai trò, năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chuẩn bị đại hội đảng các cấp có vai trò đặc biệt quan trọng, nên được Đảng bộ huyện triển khai đồng bộ, thường xuyên trên hệ thống truyền thanh, truyền hình, các cuộc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt ở thôn, khu phố. Đến nay, mọi tinh thần chỉ đạo chung liên quan đến đại hội đảng các cấp đã được cán bộ, đảng viên nắm rõ tạo sự thống nhất trong triển khai.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nhân sự đại hội đảng các cấp, đến nay, huyện Vân Đồn đã điều động, luân chuyển đội ngũ cán bộ các phòng, ban và cấp xã, bố trí đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND không phải là người địa phương tại 9/12 xã, thị trấn. Nhân sự cho tổ chức cơ sở đảng khóa tới sẽ được Huyện ủy  tập trung triển khai theo đúng quy định của cấp trên, trong đó chú trọng về độ tuổi để đảm bảo tính kế thừa, năng lực chuyên môn, có uy tín cao đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng trong từng cơ quan, đơn vị.

Cán bộ xã Đông Sá nắm tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội Chi bộ thôn Đông Tiến
Cán bộ xã Đông Xá nắm tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội Chi bộ thôn Đông Tiến.

Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của tỉnh và của huyện về việc bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố, Huyện ủy chỉ đạo rà soát, đánh giá cụ thể năng lực, trình độ, uy tín của cán bộ để bầu trưởng thôn, khu vào cuối tháng 11/2019 và tiến hành đại hội chi bộ để bầu làm bí thư. Thời gian thực hiện nhiệm vụ này sẽ được tiến hành dứt điểm trong tháng 1/2020. Qua nắm bắt chung, 100% đồng chí dự kiến bầu trưởng thôn, khu để đưa vào bầu bí thư chi bộ đều đảm bảo năng lực, uy tín, có nhiệt huyết sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ mà tổ chức giao cho.

Việc tổ chức đại hội đối với các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở sẽ tiến hành từ tháng 4 và kết thúc giữa tháng 5/2020. Theo dự kiến, Đại hội Đảng bộ huyện vào tháng 8/2020. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Vân Đồn, khẳng định: Với quyết tâm cao độ cùng sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp của Vân Đồn đang được triển khai đúng lộ trình, quy định, trong đó hướng mạnh về cơ sở để theo dõi, đôn đốc, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, để các đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Cùng với công tác tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, lực lượng chức năng của huyện như Công an, Quân sự đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị khác đứng chân trên địa bàn làm tốt công tác nắm tình hình, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an trên địa bàn. Qua nắm bắt chung, hiện trên địa bàn không có hoạt động phức tạp, tư tưởng nhân dân đều ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Quang Minh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.