Bình Liêu: Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp

Thứ Ba, 22/10/2019, 14:40 [GMT+7]
.
.

Huyện Bình Liêu đang tích cực chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị cho đại hội đảng bộ cơ sở. Trong đó, công tác chuẩn bị văn kiện cho đại hội được tập trung thực hiện nhằm đưa ra được phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển trên địa bàn huyện trong nhiệm kỳ tới.

g
Lãnh đạo huyện Bình Liêu trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trên địa bàn xã Tình Húc.

Huyện Bình Liêu đã thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiểu ban Văn kiện đã giúp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn bị dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, gồm: Báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội; dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII và các văn bản khác phục vụ đại hội.

Theo đồng chí Dương Mạnh Cường, Bí thư Huyện uỷ Bình Liêu: Văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp huyện Bình Liêu là sự kết tinh của trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, nêu bật sự sáng tạo, những đột phá, điểm nhấn, ý tưởng mới đảm bảo cho mục tiêu phát triển bền vững trên địa bàn. Công tác xây dựng văn kiện trên tinh thần phát huy trí tuệ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.Việc xây dựng, đóng góp ý kiến vào văn kiện được tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả. 

Để công tác chuẩn bị văn kiện đại hội đạt kết quả tốt, các ủy viên Tiểu ban Văn kiện đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban, tập trung vào công tác chỉ đạo, thực hiện theo đúng tiến độ; xây dựng các văn kiện trình đại hội đảm bảo chất lượng, đáp ứng chủ trương, định hướng của trung ương, của tỉnh, thực tiễn đổi mới và phát triển của huyện. Trọng tâm là: Phát triển dịch vụ, du lịch, khai thác các tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hoá dân tộc nhằm nâng cao đời sống nhân dân; sáp nhập xã Tình Húc vào thị trấn Bình Liêu... 

g
Chi bộ thôn Phai Lầu (xã Đồng Văn) lấy ý kiến đóng góp của đảng viên vào văn kiện Đại hội Đảng bộ xã.

Các cơ quan xây dựng Đảng của huyện, đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức nhiều hội nghị quán triệt đến các chi bộ, đảng viên về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Qua các hội nghị và sinh hoạt chi bộ thôn, khu, các đảng viên, nhân dân góp ý vào dự thảo văn kiện, tạo sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân, phát huy dân chủ, thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân; giúp các cấp ủy đảng nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, cán bộ, đảng viên để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Đến nay, Văn kiện Đại hội XXVIII của Đảng bộ huyện Bình Liêu đã được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Dự thảo Báo cáo chính trị được chỉnh sửa, bổ sung sau mỗi lần lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đây là sản phẩm trí tuệ của cả Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện, làm căn cứ để Đại hội Đảng bộ huyện tới đây sẽ quyết nghị mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025 một cách sát hợp.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.