Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 khóa 37

Thứ Ba, 03/09/2019, 16:05 [GMT+7]
.
.

Chiều 3/9, Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh tổ chức khai giảng khóa 37 về bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 cho các đồng chí là lãnh đạo chủ chốt cấp xã và chức danh tương đương. Đại tá Lê Văn Long, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh, dự khai giảng.

Quang cảnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN tỉnh khóa 37.
Quang cảnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN tỉnh khóa 37.

Trong thời gian 12 ngày, 124 học viên được nghiên cứu các chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh; phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; về đối ngoại gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; nghiên cứu một số nội dung về xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc...; luyện tập và bắn súng ngắn k54 bài 1.

Thông qua khóa bồi dưỡng, nhằm giúp các học viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời làm cơ sở vận dụng cụ thể, sát đúng trong lãnh đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tại địa phương cơ sở.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.