Hiệu quả từ "Dân vận khéo"

Thứ Ba, 27/08/2019, 07:47 [GMT+7]
.
.

Thông qua triển khai tốt công tác dân vận, LLVT toàn tỉnh đã và đang khẳng định tình đoàn kết, gắn bó mật thiết nhân dân với quân đội, quân đội với nhân dân. Với nhiệm vụ chung tay xây dựng NTM, đã có nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được các đơn vị tích cực triển khai nhằm góp phần cùng người dân xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.

Tiểu đội dân quân thường trực xã Hoành Mô (Bình Liêu) trưc tiếp nắm tình hình đời sống người dân bản Bắc Cương của xã.
Tiểu đội dân quân thường trực xã Hoành Mô (Bình Liêu) trực tiếp nắm tình hình đời sống người dân bản Bắc Cương.

Có đặc thù trên 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, huyện vùng cao Bình Liêu vẫn có nơi dân cư còn giữ những thói quen sinh hoạt, lao động lạc hậu. Thực tế này đặt ra nhiệm vụ cho cấp ủy, chính quyền địa phương phải thường xuyên, liên tục có giải pháp khắc phục, khuyến khích bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Là đơn vị đứng chân trên địa bàn, Ban CHQS huyện Bình Liêu đã thường xuyên bám dân, bám bản để tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ hủ tục, ăn ở vệ sinh... Những CBCS chắc nghiệp vụ, am hiểu tiếng dân tộc, nắm tường tận địa bàn cũng chính là nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, đẩy mạnh đối ngoại nhân dân tại các xã biên giới. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn đóng quân luôn được giữ vững.

Còn tại Tiên Yên, một trong những nhiệm vụ chính trị được Ban CHQS huyện chú trọng chính là đảm bảo các chính sách hậu phương quân đội và phong trào đền ơn đáp nghĩa. Nội dung này được quán triệt trong LLVT toàn huyện, trở thành ý thức trách nhiệm của mỗi CBCS nhằm phát huy tiềm năng, sức mạnh tổng hợp của địa phương, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách trong và ngoài quân đội. Các trường hợp là “người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc” hoặc là “dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế”... với gần 1.300 trường hợp đều được đảm bảo chế độ hỗ trợ đúng nguyên tắc, hướng dẫn của cấp trên, không thiếu sót.

Nhà văn hóa xã Đại Dực (Tiên Yên) được khánh thành trung tuần tháng 8/2019 là công trình được CBCS LLVT huyện Tiên Yên và TX Quảng Yên chung tay thực hiện.
Nhà văn hóa xã Đại Dực (Tiên Yên) được khánh thành trung tuần tháng 8/2019 là công trình được LLVT huyện Tiên Yên và TX Quảng Yên chung tay thực hiện.

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” là một trong những nội dung trọng tâm trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh. Những năm qua, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh cũng luôn quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc, vùng tôn giáo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Nhất là tập trung vào việc thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, Pháp lệnh về tín ngưỡng tôn giáo, nghĩa vụ trách nhiệm của công dân đối với đất nước... Thông qua đội ngũ CBCS làm công tác dân vận gắn bó với nhân dân để nhận diện kịp thời, kiên quyết đấu tranh vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn, những quan điểm sai trái thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.

Những mô hình dân vận của LLVT được đông đảo người dân hưởng ứng, đã từng bước tạo thành nếp sống văn hóa, văn minh. Đây cũng là yếu tố quan trọng để các phong trào thi đua, cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Quân đội phát động đã và đang ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành nền nếp ngay từ các khu dân cư.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.