Thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 13

Thứ Tư, 10/07/2019, 17:42 [GMT+7]
.
.

Để chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 của HĐND tỉnh (khóa XIII), chiều 10/7 Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì các cuộc họp.Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 (thuộc lĩnh vực pháp chế); báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng thời thẩm tra các tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của HĐND tỉnh về thông qua biên chế khối đảng, đoàn thể; quyết định giao biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019; tờ trình ban hành Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu, bản trên địa bàn tỉnh; tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ có nguyện vọng nghỉ công tác để giải quyết chế độ hưu trí hoặc thôi việc...

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng yêu cầu xem xét đối tượng áp dụng dự thảo Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của HĐND tỉnh quy định 4 nhóm đối tượng đã bao quát hết các đối tượng cần thực hiện tinh giản hay chưa; điều kiện hỗ trợ các đối tượng đóng bảo hiểm xã hội; chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với các đối tượng nghỉ công tác để giải quyết chế độ hưu trí theo nguyện vọng...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhất trí với các ý kiến đóng góp cho các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh lần này. Đồng chí yêu cầu các đơn vị soạn thảo tiếp thu để kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào các văn bản.

Đối với báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát, phân loại các ý kiến, kiến nghị để thống nhất giải quyết đồng thời xác định trách nhiệm của các ngành, địa phương trong việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thu Trang

 

.
.
.
.
.
.
.
.