Sơ kết công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và tình hình tố tụng hành chính 6 tháng đầu năm

Thứ Tư, 10/07/2019, 20:11 [GMT+7]
.
.

Chiều 10/7, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp sơ kết công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) và tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính 6 tháng đầu năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2019, tình hình KNTC, kiến nghị của công dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo giải quyết. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị rà soát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn; Tỉnh ủy đã ban hành Quy định tạm thời số 1588-Qđi/TU quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý phản ánh, kiến nghị của dân; UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài...

6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh đã tiếp 3.453 lượt công dân (giảm 16,25%) với 2.006 vụ việc (giảm 26,76%), có 58 đoàn đông người (giảm 28,39%). Tổng số đơn thư tiếp nhận, xử lý là 5.270 đơn. Qua phân loại có 248 vụ việc khiếu nại (giảm 13,58%) và 11 vụ việc tố cáo (giảm 21,42%). Đã giải quyết 237/367 vụ việc khiếu nại (119 vụ việc chuyển từ kỳ trước sang) và 16/18 vụ việc (7 vụ việc chuyển từ kỳ trước sang).

Tính đến hết ngày 30/5/2019, tỉnh và các địa phương đã giải quyết xong 28/50 vụ việc trong kế hoạch 45/KH-UBND; bổ sung thêm 1 vụ việc tại Quảng Yên. Như vậy, tổng số vụ việc còn lại là 23 vụ việc. Đoàn kiểm tra đã thống nhất với các địa phương về phương án và tiến độ giải quyết các vụ việc, đảm bảo giải quyết dứt điểm vụ việc trong năm 2019.

Liên quan hòa giải, đối thoại tại tòa và tố tụng giải quyết các vụ án hành chính, các trung tâm hòa giải, đối thoại (TAND tỉnh) tiếp nhận 115 vụ việc, đưa ra hòa giải 97 vụ việc, trong đó 13 vụ việc hòa giải, đối thoại thành; 84 vụ việc không thành.

Đối với án hành chính, tổng số vụ việc TAND tỉnh thụ lý 186 vụ án. Tòa án đã tổ chức đối thoại 17 vụ việc, trong đó 14 vụ việc người khởi kiện rút đơn; xét xử 31 vụ việc, trong đó bác đơn khởi kiện 6 vụ việc; chấp nhận nội dung khởi kiện 2 vụ việc; hủy án sơ thẩm 2 vụ việc, hết thời hiệu đình chỉ 7 vụ việc.  

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký,
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận kết quả tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của tỉnh và các địa phương. Những kết quả này đã góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, tạo động lực, tiền đề cho sự phát triển chung của tỉnh. Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới, tình hình KNTC trên địa bàn vẫn tiềm ẩn những phức tạp, cần sự tập trung của các cấp, ngành. Ngay khi Trung ương có quy định số 11-QĐi/TW, tỉnh đã ban hành quy định tạm thời, sắp tới sẽ ban hành quy định chính thức về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, đối thoại trực tiếp với dân.

Tới đây, tăng cường việc kiểm tra, thanh tra, giám sát đột xuất trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đối với việc thực hiện các quy định của Trung ương và sẽ được thực hiện thường xuyên. Riêng đối với các vụ việc còn tồn đọng, phải tổ chức thực hiện nghiêm.

Cùng với đó, để giảm KNTC thì các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tất cả các mặt công tác, đặc biệt là công tác quản lý đất đai; các nguyên tắc trong quản lý phải công khai, minh bạch, dân chủ, đặc biệt là quyền tiếp cận thông tin của người dân; chủ động các phần việc của mình; xây dựng phần mềm chuyên biệt, chuyên ngành liên thông 3 cấp để theo dõi tình hình giải quyết KNTC...

.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, 6 tháng đầu năm 2019, công tác tiếp dân, giải quyết KNTC đã đạt nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy công tác này vẫn còn hạn chế như: tỷ lệ giải quyết khiếu nại lần đầu có sai sót còn cao; một số địa phương còn bị động; kết quả hòa giải, đối thoại tại tòa án đối với án hành chính kết quả còn thấp...

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc các ý kiến, nội dung chỉ đạo. Trong công tác tiếp công dân, Chủ tịch UBND các cấp nghiêm túc thực hiện đúng quy định, đúng lịch, tích cực phối hợp với người đứng đầu cấp ủy các cấp trong việc tiếp công dân theo quy định; chủ động nắm bắt thông tin để kịp thời giải quyết kiến nghị, thắc mắc của công dân ngay từ cơ sở; thường xuyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp tốt với tổ chức chính trị-xã hội tại cơ sở quan tâm, có ứng xử phù hợp với công dân khiếu kiện nhiều năm, vượt cấp để tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện hỗ trợ trong đời sống, sản xuất; chấn chỉnh việc phối hợp trong công tác tiếp công dân.

Chủ tịch UBND cấp huyện, đặc biệt là các địa phương: Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái có công dân, đoàn công dân khiếu kiện vượt cấp phải chủ động, tích cực phối hợp với sở, ngành tìm các giải pháp giải quyết phù hợp, hiệu quả.

Người đứng đầu UBND các cấp tăng cường trách nhiệm của mình trong giải quyết KNTC, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi giải quyết lần đầu để chậm trễ, giải quyết có nhiều sai sót để người dân khiếu kiện vượt cấp. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, đặc biệt lĩnh vực quy hoạch, đất đai.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong công tác tiếp công dân, chủ tịch UBND các cấp phải lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu phấn đấu, thể hiện rõ thái độ tôn trọng người dân, tận tụy hết lòng, giải đáp thắc mắc kiến nghị của người dân với sự quan tâm, lắng nghe, giải quyết. Xác định rõ vấn đề người dân, doanh nghiệp bức xúc; cán bộ công chức trong cơ quan công quyền không được vô cảm, không quản sớm tối để xử lý, giải quyết một cách thỏa đáng.

Đồng chí giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp các sở, ngành, tham mưu đề xuất việc thành lập lại Hội đồng tiếp công dân của tỉnh và quy chế hoạt động của hội đồng; tiếp tục rà soát, thống kê vụ việc kéo dài để nghiên cứu, đề xuất giải pháp có tính đột phá giải quyết có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực.

Sở Tài nguyên-Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát lại nội dung các văn bản liên quan đến quản lý đất đai, thu hồi đất, bồi thường GPMB... Trên cơ sở đó, đánh giá hạn chế, tồn tại của các văn bản này để kiến nghị thay thế, sửa đổi phù hợp với thực tế, đúng quy định pháp luật.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp; tăng cường đối thoại, hòa giải tại tòa án; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước...

Thanh Hoa

.
.
.
.
.
.
.
.