Họp Ban Chỉ đạo chống thất thu NSNN và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế

Thứ Tư, 10/07/2019, 18:09 [GMT+7]
.
.

Ngày 10/7, Ban Chỉ đạo chống thất thu NSNN và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh năm 2019 đã họp để triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khắng chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng chỉ đạo tại hội nghị.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai hoạt động Ban Chỉ đạo chống thất thu NSNN và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh năm 2019, các đại biểu dự họp đã thảo luận làm rõ một số nội dung liên quan đến việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên trong Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành liên quan.

Trong đó, đối với ngành Thuế cần nâng cao chất lượng tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người nộp thuế; đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra thuế; xác định các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao về thuế; rà soát, phân loại nợ để áp dụng các biện pháp thu nợ hiệu quả hơn;…

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh trình bày dự thảo báo cáo
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh làm rõ một số giải pháp chống thất thu ngân sách.

Đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh vận tải, các điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ có dấu hiệu trốn thuế; làm rõ những trường hợp vi phạm thực hiện kê khai giá, vi phạm chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ; quản lý chặt đối tượng hộ kinh doanh;…

Các thành viên trong Ban Chỉ đạo cũng đã nêu một số giải pháp chống thất thu NSNN và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế thời gian từ nay đến cuối năm 2019, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng đánh giá cao sự vào cuộc sát sao của các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ thu NSNN thời gian qua cũng như các nội dung trong Quyết định 2746/QĐ-UBND ngày 3/7/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu NSNN và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh năm 2019. Trong đó, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của ngành Thuế và Công an.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, mục tiêu lớn nhất khi thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu NSNN và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế là để đảm bảo thực hiện đúng Luật quản lý thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, không để xảy ra thất thu ngân sách; thực hiện có hiệu quả việc đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế.

Trước mắt, phải đảm bảo 100% đối tượng nộp thuế phải thực hiện khai thuế, nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật; rà soát, xác minh đối tượng cũng như khả năng thu hồi nợ đọng thuế để có hình thức xử lý phù hợp; tăng cường việc kiểm tra, quản lý sử dụng hóa đơn; tập trung chỉ đạo chống thất thu ở khoản thu thuế, phí, đặc biệt trên một số lĩnh vực về tài nguyên, môi trường, đất đai, khoáng sản, du lịch, dịch vụ,... 

Đối với các địa phương, đồng chí yêu cầu khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu NSNN và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, trong đó đồng chí Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố là Trưởng ban; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế đến mọi tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp; tăng cường công tác thanh kiểm tra về việc chấp hành các quy định về thuế;... 

Cùng với đó, các cấp, ngành, địa phương cần nâng cao công tác phối hợp trong thực hiện chống thất thu NSNN và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế. Định kỳ hàng tháng, hàng quý có kiểm điểm đánh giá kết quả cụ thể, kịp thời khắc phục những khó khăn, tồn tại; xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

Hồng Nhung

.
.
.
.
.
.
.
.