Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh – Than Quảng Ninh ký kết chương trình phối hợp

Thứ Tư, 12/06/2019, 08:38 [GMT+7]
.
.

Chiều 11/6, tại Bộ CHQS tỉnh, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự (QP,QS) năm 2018; ký kết chương trình phối hợp năm 2019.

Thường vụ Đảng ủy  2 bên ký kết chương trình phối hợp năm 2019
Thường vụ Đảng ủy 2 bên ký kết chương trình phối hợp năm 2019.

Sau hơn một năm thực hiện quy chế phối hợp, Thường vụ Đảng ủy hai bên đã chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ công QP,QS: Chỉ đạo, quán triệt, học tập, giáo dục các luật, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác QP,QS; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện cho 100% đầu mối các đơn vị kết quả đạt khá, tổ chức diễn tập chiến đấu bảo vệ cho 8 công ty với nhiều cách làm sáng tạo; tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh...

Hai bên phối hợp làm tốt công tác tuyển quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt; tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào Đền ơn đáp nghĩa...

Tại hội nghị, hai bên đã thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phối hợp năm 2019, đó là: Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị về công tác QP,QS; đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của lực lượng vũ trang, nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh; phối hợp lãnh đạo, củng cố kiện toàn các đơn vị tự vệ; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua “sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao”; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh…

Phạm Hà (Bộ CHQS tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.