Tiền đề đổi mới các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng

Thứ Tư, 15/05/2019, 13:10 [GMT+7]
.
.

Mô hình hợp nhất cơ quan Tổ chức - Nội vụ và cơ quan Kiểm tra - Thanh tra cấp huyện được Quảng Ninh triển khai thực hiện từ năm 2018. Đây là một trong những mô hình mới của tỉnh, cụ thể hóa chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tinh giản bộ máy, biên chế, bảo đảm đồng bộ, tinh gọn, khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo, nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả trong bộ máy.

TP Móng Cái đã tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy và Phòng Nội vụ thành phố; Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra thành phố.
TP Móng Cái tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy và Phòng Nội vụ thành phố; Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra thành phố, tháng 3/2018. Ảnh: Hữu Việt

Có thể khẳng định, việc triển khai hợp nhất cơ quan Tổ chức - Nội vụ và cơ quan Kiểm tra - Thanh tra cấp huyện đã được tỉnh thực hiện một cách bài bản, chắc chắn, bám sát các chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn tại địa phương.

Ngay sau khi ban hành các quyết định phê duyệt 2 đề án hợp nhất Ban Tổ chức cấp ủy với phòng Nội vụ cấp huyện và hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra thành Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra (tháng 2/2018), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các quyết định hợp nhất Ban Tổ chức cấp ủy với phòng Nội vụ thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ và hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra thành Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra 14/14 địa phương trong tỉnh.

Triển khai chủ trương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, căn cứ tình hình, cán bộ, thực tế của từng địa phương, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hợp nhất các cơ quan; xây dựng, ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác; sắp xếp tổ chức bộ máy; bố trí cơ sở vật chất, nơi làm việc tập trung của cơ quan; củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, đoàn thể ở cơ quan sau hợp nhất...

Cán bộ, công chức của cơ quan sau hợp nhất đã được đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức bổ sung để thực hiện được cả các lĩnh vực công tác tổ chức và nội vụ đối với cơ quan Tổ chức - Nội vụ; lĩnh vực công tác kiểm tra và thanh tra đối với cơ quan Kiểm tra - Thanh tra. Qua đó, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo các tiêu chuẩn chức danh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cụ thể, năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ mở 2 lớp bồi dưỡng chéo về nghiệp vụ cho 146 học viên là cán bộ, công chức thuộc cơ quan Tổ chức - Nội vụ; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã phối hợp với Thanh tra tỉnh mở lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức kiểm tra về nghiệp vụ thanh tra và cán bộ thanh tra được bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra.

Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra TX Quảng Yên họp giao ban tuần để đánh giá các nhiệm vụ hoạt động.
Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra TX Quảng Yên họp giao ban tuần để đánh giá các nhiệm vụ hoạt động. Ảnh: Minh Hiền

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, với sự chuẩn bị đồng bộ, qua 1 năm triển khai mô hình hợp nhất cơ quan Tổ chức - Nội vụ và cơ quan Kiểm tra - Thanh tra cấp huyện, hoạt động của mô hình cơ quan hợp nhất đã từng bước đi vào nền nếp, hiệu quả; số lượng các cơ quan đầu mối đã giảm từ 56 đầu mối xuống còn 28 đầu mối; số lượng cấp trưởng giảm 4 đồng chí, cấp phó giảm 27 đồng chí; kinh phí chi cho các hoạt động được tiết kiệm.

Quan trọng hơn, mô hình cơ quan mới góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền; tinh gọn bộ máy, thống nhất các quy trình, cách thức xử lý; cụ thể hoá nguyên tắc tập trung dân chủ, Đảng thống nhất lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị. Cùng với đó, các thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, giảm được một số quy trình nghiệp vụ; tránh được sự trùng lặp, chồng chéo hoặc có khoảng trống trong thực hiện nhiệm vụ.

Đối với công tác kiểm tra, thanh tra, một số hoạt động đạt tính thống nhất và có hiệu quả hơn như trong thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết đơn thư, tham gia tiếp công dân, thanh tra kinh tế - xã hội. Chất lượng, hiệu quả công việc từng bước được nâng lên, khắc phục tình trạng chồng chéo trong hoạt động giữa thanh tra và kiểm tra.

Từ hiệu quả bước đầu của việc hợp nhất các cơ quan, đã tạo được sự đồng thuận cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh; đồng thời, là tiền đề, cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới hoạt động của các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng khác thời gian tới.

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi, qua 1 năm hoạt động, mô hình hợp nhất cơ quan Tổ chức - Nội vụ và cơ quan Kiểm tra - Thanh tra cấp huyện vẫn còn một số khó khăn, tồn tại cần khắc phục. Đơn cử như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và UBND cấp huyện trong điều hành hoạt động của cơ quan hợp nhất Tổ chức - Nội vụ, Kiểm tra - Thanh chưa thống nhất; chưa đảm bảo sự đồng bộ, gắn kết trong thực hiện quy trình và phương pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng với xử lý kỷ luật hành chính; chưa sử dụng một con dấu; biểu mẫu, nội dung báo cáo chưa thống nhất giữa các cơ quan ngành dọc cấp trên. Việc thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Kiểm tra - Thanh tra còn chưa linh hoạt...

Chỉ đạo tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy diễn ra ngày 8/5 vừa qua, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, đối với việc hợp nhất các cơ quan, thống nhất quan điểm một cơ quan có nhiều chức năng, một người nhiều nhiệm vụ, không bỏ chức năng nhiệm vụ nào. Các cơ quan đảm bảo thực hiện đúng quy định của Đảng, luật pháp của Nhà nước. Thời gian tới, các cấp ủy phải thống nhất về công tác lãnh đạo, phải có quy chế làm việc về các cơ quan hợp nhất; thống nhất mẫu con dấu; tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh giản biên chế; cơ cấu và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức...

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, nắm bắt, hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo cấp ủy, UBND cấp huyện và cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Kiểm tra - Thanh tra hoạt động có hiệu quả, kịp thời phát hiện, giải quyết và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, định kỳ báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hồng Nhung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.