Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị: Quảng Ninh đi trước, đón đầu

Thứ Năm, 11/04/2019, 08:43 [GMT+7]
.
.

Ngày 18/2/2019, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 11-QĐi/TW "Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân". Đây là nội dung mới, song đã được Quảng Ninh thực hiện rất tốt từ nhiều năm  trước.

Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy

Từ nhiều năm nay, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) luôn được tỉnh Quảng Ninh coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trước đây, khi chưa có Quy định số 11-QĐi/TW, nhiều đồng chí bí thư cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở của Quảng Ninh đã chủ động dành thời gian trực tiếp tiếp công dân, lắng nghe dân, đối thoại với dân; nghe và chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại của công dân. Đặc biệt ở những địa phương thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch UBND cùng cấp thì việc tiếp công dân của bí thư cấp ủy được thực hiện trực tiếp, đều đặn, hiệu quả.

Bi thu gap go nguoi dan Tien Yen.JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, gặp gỡ, giải quyết kiến nghị của người dân huyện Tiên Yên.

Trên cương vị người đứng đầu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc đã gương mẫu đi đầu, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC. Đặc biệt, kể từ khi có Luật KNTC, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã cùng BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, trong đó chú trọng đến những vụ việc phức tạp, tồn đọng lâu dài. Điển hình như Thông báo số 658-TB/TU ngày 11/8/2017 của Tỉnh ủy; Thông báo số 197-TB/TU ngày 6/12/2017 của Tỉnh ủy; Quyết định số 1206-QĐ/TU ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 1100-CV/TU ngày 30/1/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo, lựa chọn các mô hình, giải quyết các đơn thư năm 2018 để triển khai, duy trì và nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nghiêm túc thực hiện tiếp công dân định kỳ (1 quý/lần) và nhiều cuộc tiếp công dân đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân; thường xuyên tổ chức nghe các địa phương và các sở, ban, ngành báo cáo những vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài, những vụ việc còn nhiều vướng mắc để kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Nhiều vụ việc đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp xuống địa bàn xem xét thực địa và tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân. Điển hình như các vụ việc: 229 hộ dân khu chung cư 5 tầng, 3 tầng phường Bạch Đằng (TP Hạ Long) liên quan đến đền bù GPMB Dự án khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở kết hợp mua sắm tại phường Bạch Đằng; 31 hộ dân tổ 19, khu 2, phường Hồng Gai (TP Hạ Long) kiến nghị thu hồi đất, bồi thường GPMB Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật công trình công cộng, dịch vụ thương mại, dân cư phía Đông Nhà máy cơ khí Hòn Gai… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp đối thoại với các hộ dân, qua đó đã chấm dứt khiếu kiện, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và lợi ích chính đáng của người dân, tạo sự phấn khởi, đồng thuận ủng hộ của nhân dân.

m
Ngày 15/11/2018, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, gặp mặt 130 cán bộ, giáo viên, người lao động ngành GD&ĐT tỉnh.

Cùng với việc tiếp dân để chỉ đạo giải quyết khiếu nại của công dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy còn quan tâm dành thời gian trực tiếp đối thoại để lắng nghe, tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Đến nay 3 địa phương Cô Tô, Tiên Yên, Hoành Bồ đã thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy, đồng thời là chủ tịch UBND huyện; 64 đơn vị cấp xã bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND, nên rất thuận lợi cho công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC theo đúng Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Cụ thể hóa chỉ đạo của Tỉnh ủy, đến hết năm 2018 UBND tỉnh đã ban hành 1.013 văn bản liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, trong đó có nhiều văn bản quan trọng, như: Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30/3/2017; Văn bản số 14/UBND-TD ngày 3/1/2018 “Về việc một số chỉ đạo đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2018”; Văn bản số 1671/UBND-TD ngày 22/3/2018 về việc “Kiểm tra, rà soát nội dung UBND tỉnh đã chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo”; văn bản số 2623/UBND-TD ngày 24/4/2018 về việc “Chấn chỉnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo”…

Bên cạnh những cuộc tiếp dân, giải quyết KNTC đột xuất, theo quy định của tỉnh, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội đồng Tiếp công dân của tỉnh tiếp dân định kỳ ngày 15 hằng tháng; chủ tịch UBND cấp huyện tiếp công dân định kỳ vào ngày mùng 1 và 15 hằng tháng; chủ tịch UBND xã định kỳ tiếp công dân vào thứ 5 hằng tuần. Để đảm bảo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đạt hiệu quả cao, tỉnh chỉ đạo trong các ngày tiếp công dân định kỳ, các cơ quan nhà nước hạn chế bố trí các cuộc họp, công tác liên quan đến điều hành của người đứng đầu địa phương, để chủ tịch UBND các cấp thực hiện đúng quy định về trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu.

Đồng chí Nguyễn Đức Long giải quyết vụ việc KNTC tại Quảng Yên.
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo giải quyết một vụ việc KNTC tại TX Quảng Yên.

Đảng viên Phạm Thị Nhị, Chi bộ thôn Đông Tiến (xã Đông Xá, huyện Vân Đồn) chia sẻ: "Tôi đánh giá rất cao vai trò của bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND các địa phương trong thực hiện giải quyết KNTC của công dân. Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị đã có hiệu lực thi hành, tôi mong muốn những đồng chí bí thư cấp ủy cần tích cực vào cuộc hơn nữa, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, có sự chỉ đạo sát sao, giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, kéo dài, đảm bảo quyền lợi ích chính đáng cho người dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị".

Đối với những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh và các địa phương đã trực tiếp gặp, đối thoại với nhân dân, đề cao trách nhiệm, thường xuyên sâu sát chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về ANTT. Điển hình như vụ việc các hộ tiểu thương chợ Hạ Long I kiến nghị việc tăng giá dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt; vụ việc ông Đỗ Xuân Vì (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) kiến nghị bồi thường GPMB dự án; vụ việc bà Tô Thị Thụy, đại diện 10 hộ dân, khu Tân Lập, phường Phương Đông (Uông Bí) khiếu kiện bồi thường GPMB dự án...

Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong các cuộc họp giao ban nội chính hằng quý, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể quần chúng các cấp đã chủ động, tích cực tham gia cùng chính quyền, tiếp công dân, giải quyết KNTC để giám sát, phản biện, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, hội viên, công nhân lao động. Đến nay, mỗi đơn vị theo từng ngành, lĩnh vực đã tiếp nhận từ 2-3 vụ việc để tham gia nghiên cứu, phản biện, giám sát quá trình giải quyết KNTC. Nhiều vụ việc đã được các tổ chức chính trị, xã hội bảo vệ thành công quyền, lợi ích chính đáng cho hội viên...

Tiếp dân Móng Cái
Hội đồng Tiếp công dân TP Móng Cái họp, giải quyết các vụ việc KNTC trên địa bàn.

Trong năm 2018, thông qua các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và hội đồng tiếp dân các cấp đã tiếp nhận, xử lý 13.381 đơn, giảm 8% so với năm 2017. Qua phân loại, có 660 đơn KNTC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp; còn lại là số đơn trùng lặp, nặc danh, đơn không rõ nội dung, địa chỉ. Đến hết năm 2018, dưới sự chỉ đạo sâu sát của bí thư cấp ủy các cấp, các cơ quan hành chính đã kịp thời giải quyết 39/45 vụ việc tố cáo, 702/821 vụ việc khiếu nại, cao hơn so cùng kỳ năm 2017.

Có thể khẳng định, công tác tiếp công dân, đối thoại giải quyết KNTC của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thời gian qua đã làm hạn chế đi rất nhiều các vụ việc khiếu nại phức tạp, đông người, kéo dài; không làm phát sinh thêm những vụ việc mới. Qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều phát triển kinh tế - xã hội bền vững.


Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, quy định thời gian tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy như sau:

- Tiếp dân định kỳ:

+ Người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện tiếp dân ít nhất 1 ngày trong 1 tháng.

+ Người đứng đầu cấp ủy cấp xã tiếp dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng.

- Tiếp dân đột xuất trong các trường hợp sau:

+ Vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến các cơ quan, tổ chức đơn vị còn khác nhau.

+ Vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Mạnh Trường

 

.
.
.
.
.
.
.
.