Đổi thay từ hệ thống chính trị ở Tiên Yên

Thứ Năm, 11/04/2019, 10:18 [GMT+7]
.
.

Huyện Tiên Yên là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh cụ thể hóa Chỉ thị số 25-CT/TU của Tỉnh ủy về "Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế" (gọi tắt là Đề án 25). Việc thực hiện Đề án một cách nghiêm túc đã giúp cho hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở của Tiên Yên ngày càng vững mạnh, góp phần củng cố, tăng cường sự gắn kết giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân, đưa địa phương thay đổi vượt bậc trên nhiều mặt.

Hiệu quả từ sự thống nhất chức danh

Đông Hải là một trong những xã thực hiện việc nhất thể hóa các chức danh sớm nhất của huyện Tiên Yên. Từ khi các chức danh được hợp nhất, mọi công việc đã thuận lợi hơn rất nhiều, đặc biệt là những chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thực hiện đạt hiệu quả cao.

Rất nhiều mô hình nuôi thủy sản đã được phát triển mở rộng trên địa bàn huyện Tiên Yên
Rất nhiều mô hình nuôi thủy sản đã được phát triển mở rộng trên địa bàn huyện Tiên Yên.

Đồng chí Vi Thị Tứ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Hải, cho biết: “Việc nhất thể hóa các chức danh giúp cho công việc trôi chảy và đúng người, đúng việc. Nếu như trước kia một việc nhiều người làm thì nay một người làm nhiều việc, giúp họ năng động và bám sát địa bàn hơn. Chính vì vậy người dân ủng hộ nhiệt tình và Đông Hải là một trong 3 xã đầu tiên của huyện hoàn thành chương trình nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu và hiện đang triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao”.

Không chỉ Đông Hải, các xã đã thực hiện Đề án 25 ở Tiên Yên đều cũng đã có sự chuyển biến rõ nét về kinh tế, chính trị. Bộ mặt nông thôn ở Tiên Yên đã thay đổi tích cực, đời sống của người dân tốt hơn nhờ sự chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới. Đặc biệt những cách làm mới đều được đưa ra bàn bạc công khai, đúng theo quy chế dân chủ, vì vậy khi áp dụng vào thực tế đã nhận được sự nhất trí cao của người dân và phát huy hiệu quả.

Trong năm 2017 và 2018, huyện Tiên Yên cũng đã thực hiện chuyển nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy, chuyển nhiệm vụ kế toán và tài sản của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện về Văn phòng Huyện ủy quản lý. Hiện nay, huyện đã chuyển Ban Tuyên giáo Huyện ủy sang làm việc tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện để thuận tiện cho việc quản lý, đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng Đề án Thành lập bộ phận tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tại các xã, thị trấn, đến nay 12/12 xã, thị trấn đã thành lập được bộ phận tham mưu giúp việc chung. Huyện cũng thực hiện kiêm nhiệm các chức danh: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đồng thời là Chánh thanh tra huyện; Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ huyện; Chánh Văn phòng Huyện ủy kiêm Chánh Văn phòng HĐND và UBND...

Nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế

Có thể nói từ việc nhất thể hóa chức danh lãnh đạo, chủ trương, đường lối của cấp ủy sang chính quyền huyện Tiên Yên được thực thi nhanh hơn, đến sát với đời sống người dân, từ đó phát huy hiệu quả cao. Sự thống nhất những chủ trương quyết sách và chỉ đạo của lãnh đạo được triển khai ngay đã giúp cho Tiên Yên phát triển kinh tế đúng hướng.

Mỗi buổi sáng lãnh đạo huyện Tiên Yên đều trao đổi nhanh công việc trong ngày để triển khai cho sát thực tế
Mỗi buổi sáng lãnh đạo huyện Tiên Yên đều trao đổi nhanh công việc trong ngày để triển khai cho sát thực tế.

Đồng chí Trương Công Ngàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, cho biết: “Chúng tôi xác định việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông - lâm - ngư nghiệp - thương mại, dịch vụ - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo đà để sau năm 2020 phát triển mạnh thương mại, dịch vụ. Đồng thời quyết liệt thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá chiến lược: Hạ tầng kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh”.

Huyện Tiên Yên cũng phấn đấu xây dựng nông thôn mới đạt mục tiêu: Sản xuất phát triển - Diện mạo sạch đẹp - Cuộc sống sung túc - Thôn xóm văn minh - Quản lý dân chủ, tiến tới nâng cấp thị trấn Tiên Yên lên đô thị loại IV trước năm 2020, tiến tới tái lập thị xã Tiên Yên. Việc thực hiện nhất thể hóa Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND xã, nhất thể hóa Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo, điều hành đưa kinh tế của huyện Tiên Yên phát triển có hiệu quả. Đến nay, huyện Tiên Yên đã có 121/122 thôn, khu phố nhất thể hóa Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn.

Năm 2019, huyện Tiên Yên phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất lên 14%. Tuy nhiên, để kết quả đó bền vững và có chiều sâu thì Tiên Yên sẽ phải cố gắng rất nhiều và phát huy tính hiệu quả của tinh thần nhất thể hóa, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân trong các chính sách và định hướng mới.

Nguyễn Duy - Lê Văn Trọng

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.