Vân Đồn: Phát triển vững mạnh về kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an ninh - quốc phòng

Thứ Tư, 13/03/2019, 17:06 [GMT+7]
.
.

Giữ vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh Quảng Ninh và Quân khu 3, thời gian qua, huyện Vân Đồn đã triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh. Qua đó góp phần xây dựng huyện đảo vững mạnh toàn diện.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững  

Kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Vân Đồn từng bước được đầu tư hoàn thiện đã và đang đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh
Kết cấu hạ tầng giao thông huyện Vân Đồn từng bước được đầu tư hoàn thiện đã và đang đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Với diện tích tự nhiên 1.620km2, trong đó diện tích đất nổi là 596,7km2 cùng 600 hòn đảo lớn, nhỏ, huyện Vân Đồn có vị chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh và Quân khu 3. Do đó, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã tranh thủ các nguồn vốn đầu tư kết hợp với phát huy nội lực, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nhanh, bền vững.

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu huyện đặc biệt quan tâm triển khai trong thời gian qua, đó là tranh thủ các nguồn vốn để đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, trong đó, ưu tiên các công trình thiết thực nhất đối với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Huyện đã đầu tư hàng chục tỷ đồng mỗi năm để từng bước hoàn thiện điện lưới, đường nhựa, đường bê tông liên thôn, bến cảng, trường học, cơ sở khám chữa bệnh trên tuyến đảo. Ngoài các chương trình, dự án lớn do Trung ương và tỉnh triển khai, từ năm 2018 đến nay, Vân Đồn đã đầu tư gần 10,5 tỷ đồng để tiếp tục hoàn thiện các công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đến thời điểm hiện tại, kết cấu hạ tầng của huyện đã cơ bản đáp ứng tốt được yêu cầu phát triển.

Song song với đó, Vân Đồn đã và đang triển khai có hiệu quả các quy hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về phát triển ngành thủy sản, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực gắn với kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững... bằng những bước đi vững chắc, phù hợp với từng thời kỳ, giai đoạn.

Trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huyện đã đẩy mạnh việc giao diện tích đất, diện tích mặt nước cho các hộ phù hợp với quy hoạch để nhân dân yên tâm sản xuất, đồng thời thực hiện tốt chương trình hỗ trợ, tạo điều kiện cho bà con vay vốn sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Đến nay, ngoài các dự án kinh tế lớn, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình về nông - lâm - thủy sản mang lại giá trị cao.

Đặc biệt, huyện đang đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững cho các khu vực đặc biệt khó khăn. Chỉ tính từ năm 2018 đến nay, huyện đã phân bổ 4,9 tỷ đồng cho 11 danh mục hỗ trợ phát triển sản xuất và 1,2 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình giảm nghèo bền vững cho các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của địa phương. Việc phát triển các sản phẩm OCOP, đưa những sản phẩm có giá trị ra thị trường được huyện quan tâm chỉ đạo triển khai mạnh mẽ. Hết năm 2018, toàn huyện đã có 22 sản phẩm tham gia chương trình OCOP, trong đó có nhiều sản phẩm đã mở rộng ra thị trường cả nước.

Bằng những giải pháp cụ thể, phù hợp để phát triển, đến nay, cơ cấu kinh tế của Vân Đồn đã chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2018 đạt trên 4.375,2 triệu đồng, tăng 18,8% so với năm 2017. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất của nông - lâm - ngư nghiệp là 11,9%, công nghiệp - xây dựng 22%, thương mại - dịch vụ 23%... Các lĩnh vực an sinh xã hội ở địa phương như: Y tế, giáo dục, thể thao - văn hóa cũng ngày càng được quan tâm, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân trên địa bàn.

Lực lượng vũ trang huyện Vân Đồn được xây dựng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại
Lực lượng vũ trang huyện Vân Đồn được xây dựng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, huyện Vân Đồn luôn xác định nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo là nhiệm vụ trọng yếu, nên đã thực hiện nghiêm túc. Đảng bộ huyện đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về bảo đảm quốc phòng - an ninh sát với thực tiễn. Trên cơ sở đó, các cơ quan chuyên trách ở địa phương đã thường xuyên bổ sung phương án, kế hoạch xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc...

Đến nay, lực lượng vũ trang địa phương của Vân Đồn gồm lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đã kiện toàn đúng, đủ thành phần và được huấn luyện bài bản các khoa mục, đáp ứng được yêu cầu cơ động tác chiến trong khu vực phòng thủ từ huyện đến cơ sở. Các cơ quan, chính quyền địa phương đã tích cực vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các mô hình, cuộc vận động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương như: CLB Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư; Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... được thực hiện có chiều sâu, đã làm cho nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ gìn an ninh trật tự trong khu dân cư có sự chuyển biến rõ nét.

Thành công nổi bật trong việc củng cố quốc phòng - an ninh của huyện Vân Đồn là đã xây dựng được nhiều mô hình, phong trào thi đua hoạt động hiệu quả như: Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Xây dựng thôn, xóm bình yên, gia đình hòa thuận… Thông qua các phong trào, đến nay, trên địa bàn đã thành lập được 10 tổ tự quản ở khu vực biên giới biển với 250 người và thành lập được 9 tổ tàu thuyền an toàn với 89 thành viên. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cũng duy trì hoạt động của 79 tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự do Hội Cựu chiến binh làm nòng cốt.

Bằng tinh thần cảnh giác cách mạng, bình quân mỗi năm, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan chức năng hàng trăm nguồn tin có có giá trị liên quan đến chủ quyền vùng biển, an ninh trật tự để xử lý dứt điểm, kịp thời.

Có thể khẳng định, thông qua việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, Vân Đồn đang từng bước tạo ra thế và lực mới để địa phương vươn lên phát triển mạnh mẽ, sớm trở thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.