Tổng kết thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự

Thứ Năm, 14/03/2019, 16:33 [GMT+7]
.
.

Ngày 14/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 24 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự (CTQP&KVQS) giai đoạn (1994 - 2018). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, dự và chỉ đạo hội nghị; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị; Đại tá Lê Đình Thương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, chủ trì tại điểm cầu Quảng Ninh.

Pháp lệnh bảo vệ CTQP&KVQS được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa IX thông qua ngày 19/5/1994. Qua 24 năm thực hiện Pháp lệnh, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương công tác quản lý, bảo vệ CTQP&KVQS đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, các cấp, ngành, nhân dân về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ CTQP&KVQS từng bước được nâng lên.

Các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành địa phương đã phát huy tốt vai trò làm tham mưu trong thực hiện Pháp lệnh, đặc biệt là vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp, phát huy chức năng quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ CTQP&KVQS, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh.

Quang cảnh tại điểm cầu Quảng Ninh
Quang cảnh tại điểm cầu Quảng Ninh.

Tại Quảng Ninh, trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ quản lý, bảo vệ CTQP&KVQS; quán triệt, tổ chức tuyên truyền Pháp lệnh và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, bộ, ngành về bảo vệ CTQP&KVQS; chỉ đạo, điều hành, quản lý, bảo vệ CTQP&KVQS, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh; tạo thế và lực vững chắc trong xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả quản lý, bảo vệ CTQP&KVQS của các bộ, ngành, địa phương trong những năm qua. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội song hành với tăng cường quốc phòng an ninh, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc, toàn diện; chủ động đối phó với mọi tình huống xảy ra, tập trung nguồn lực để xây dựng hoàn chỉnh hệ thống CTQP&KVQS nói chung, hệ thống công trình phòng thủ nói riêng theo phương án tác chiến…

Phạm Hà (Bộ CHQS tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.