Hoành Bồ: Xây dựng đội ngũ CBCCVC xứng tầm nhiệm vụ

Thứ Năm, 14/03/2019, 11:53 [GMT+7]
.
.

Hoành Bồ đang trên đà phát triển nhanh về kinh tế - xã hội. Bên cạnh phát huy điều kiện về tự nhiên, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, huyện tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

a
Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Hoành Bồ hướng dẫn công dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Một trong nhiệm vụ quan trọng mà Hoành Bồ tập trung trong năm nay là thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC. Theo kế hoạch, huyện dự kiến mở 38 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho trên 3.000 cán bộ, đảng viên, CCVC, cán bộ không chuyên trách, cộng tác viên, quần chúng ưu tú, để cung cấp, trang bị những kiến thức, lý luận cơ bản, trang bị kỹ năng, cách thức hoạt động thực thi công việc, thái độ thực hiện công việc thể hiện sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm của người CBCCVC... Mục tiêu hướng tới là tạo được sự thay đổi về chất trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn và chuẩn hóa trình độ cán bộ cấp xã, thị trấn, phấn đấu 100% số cán bộ chủ chốt cơ sở xã, thị trấn có trình độ chuyên môn đại học hoặc đang học đại học, có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. 100% CBCCVC là lãnh đạo, quản lý và nguồn quy hoạch có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, đạt tiêu chuẩn theo quy định đối với từng loại chức danh, từng ngạch và từng chức danh nghề nghiệp.

Đi đôi với chuẩn hóa trình độ đội ngũ, huyện tiếp tục rà soát để điều động, luân chuyển cán bộ trên cơ sở dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo luân chuyển đúng người, đúng việc, đúng sở trường, nhằm phát huy hết tài năng, tinh thần hăng hái, nhiệt tình của cán bộ. Hiện nay, 13/13 xã, thị trấn của huyện đều có cán bộ huyện tăng cường, hầu hết số cán bộ sau khi được luân chuyển thể hiện tốt khả năng, chuyên môn, có phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sát thực tế. Việc luân chuyển cán bộ huyện về cơ sở không chỉ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những yếu kém, khó khăn, điểm nóng ở cơ sở, mà còn giúp địa phương kiện toàn, củng cố, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tại chỗ; phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực khác; đồng thời giúp đội ngũ cán bộ được luân chuyển trưởng thành nhanh hơn, bổ sung nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý kế cận có chất lượng, kinh nghiệm từ thực tiễn. Từ đầu năm đến nay, huyện đã điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu bầu 18 lượt cán bộ từ huyện đến cơ sở. Trong đó, 1 đồng chí luân chuyển từ xã, thị trấn về huyện; 4 đồng chí luân chuyển từ huyện xuống xã, thị trấn; 2 đồng chí luân chuyển giữa các xã; 2 đồng chí được bổ nhiệm mới; 2 đồng chí được giới thiệu bầu và 7 đồng chí luân chuyển, điều động.

a
Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp nhận trả kết quả hiện đại xã Dân Chủ (huyện Hoành Bồ) giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Thực tế hoạt động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương của huyện thời gian qua cho thấy, việc chủ động trong sắp xếp, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC đã góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, chất lượng của đội ngũ cán bộ được nâng lên rõ rệt. Vì vậy, trong năm 2019, huyện sẽ tiếp tục thực hiện hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND tỉnh; nhất thể hóa chức danh Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện theo Nghị quyết số 1285-NQ/TU, ngày 4/3/2019 của BTV Tỉnh ủy; rà soát, tinh giản 21 biên chế (quý I/2019 huyện đã thực hiện tinh giản được 14 biên chế). Huyện xây dựng phương án sáp nhập, hợp nhất một số trường phổ thông có quy mô nhỏ thành trường phổ thông nhiều cấp hoặc trường THCS liên xã phù hợp với điều kiện địa hình, dân cư một số xã; xây dựng đề án tổng thể về sáp nhập các thôn không đủ tiêu chí theo quy định; đồng thời tiếp tục rà soát thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC, đảm bảo đến hết năm 2021 giảm tối thiểu 10% so với biên chế giao năm 2015.

Đồng chí Khổng Minh Thành, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện cho biết: “Với những mục tiêu mang tính đột phá mà Hoành Bồ đang đặt ra thời gian tới, việc đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ góp phần xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, mà còn có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Bên cạnh việc đổi mới công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC, huyện Hoành Bồ xác định kết hợp hài hòa các nội dung khác trong phát hiện, quy hoạch, đào tạo, quản lý nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ cũng như các chế độ khen thưởng, kỷ luật..., nhằm hướng tới xây dựng một nền công vụ trách nhiệm, chuyên nghiệp và minh bạch”.

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.