Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát sau hợp nhất

Thứ Năm, 21/02/2019, 08:41 [GMT+7]
.
.

Năm 2018, là năm đầu thực hiện thí điểm hợp nhất cơ quan kiểm tra - thanh tra cấp huyện; mô hình mới đòi hỏi vừa làm, vừa rút kinh nghiệm nhưng đội ngũ cán bộ ngành kiểm tra - thanh tra đã rất nỗ lực, bám sát chức năng, nhiệm vụ, xây dựng lại quy trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và hiệu quả hơn, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống chính trị tại địa phương.

Trong đó nổi bật là đã tiếp tục phát huy hiệu quả cách làm sáng tạo trong thực hiện đồng bộ Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở đã được tỉnh bắt đầu triển khai từ năm 2017. Qua đó đã làm rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo, bỏ sót và giảm áp lực cho cơ sở, tập trung thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong năm 2018 đã thi hành kỷ luật đối với một Ban Thường vụ cấp huyện và 1 đảng bộ cấp xã, thi hành kỷ luật đảng viên bằng 120,3% so với năm 2017, thể hiện tính chủ động, nghiêm minh trong giữ gìn kỷ luật Đảng.

Huyện ủy Hoành Bồ tổ chức công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện.
Huyện ủy Hoành Bồ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện. Ảnh: Thuỳ Dương  (Trung tâm TT-VH Hoành Bồ)

Những kết quả đạt được của ngành Kiểm tra - thanh tra đã góp phần làm nên đột phá trong sắp xếp tổ chức bộ máy của tỉnh, bước đầu minh chứng được hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tập trung sức mạnh trí tuệ tập thể đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng, phòng chống tham nhũng. Công tác quản lý nhà nước được chấn chỉnh, trách nhiệm thực thi công vụ, phục vụ nhân dân được nâng cao; tỉnh cũng quan tâm chỉ đạo nắm bắt, điều tra dư luận xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tạo chuyển biến tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Niềm tin của nhân dân với Đảng được nâng cao từ 79% (năm 2017) lên 81,5% (năm 2018).

Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để cơ bản hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Sự chuyển biến mạnh mẽ của tỉnh trong những năm gần đây, đặc biệt là các dự án, công trình động lực sẽ thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, Quảng Ninh cũng gặp không ít khó khăn, thách thức do một số lĩnh vực, nguồn lực chưa thật sự bền vững.

Trên tinh thần đó, tỉnh xác định quyết tâm tiếp tục đi đầu trong công tác đổi mới, vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao kỷ luật, kỷ cương và sáng tạo trong công việc. Riêng cấp ủy, uỷ ban kiểm tra các cấp cần tập trung triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo quy định trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có khoảng trống”. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục làm cơ quan đầu mối, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị, đảm bảo tiến độ, chất lượng; tham mưu giúp Tỉnh ủy triển khai giám sát các cơ quan và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với chủ đề công tác của năm về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động dịch vụ”. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục giao Thanh tra tỉnh là đầu mối điều phối các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra trách nhiệm, thanh tra chuyên ngành đảm bảo đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lặp; tránh gây phiền hà, sách nhiễu cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải chủ động đi trước, phòng ngừa là chính, tích cực thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận chính xác, kịp thời với phương châm sai phạm đến đâu kết luận đến đó. Đồng thời, tăng cường các hình thức rà soát, nắm tình hình, khảo sát, đôn đốc của thường trực cấp ủy và người đứng đầu trong việc triển khai nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, không để xảy ra hiện tượng chủ trương ban hành là đúng đắn nhưng kết quả thực hiện bị sai lệch hoặc không đạt hiệu quả do khâu tổ chức thực hiện thiếu trách nhiệm, thiếu cụ thể. Đặc biệt là tập trung vào những biểu hiện thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo và thực hiện chức trách được giao, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ, quản lý kinh tế, xây dựng, đất đai.... Bên cạnh việc làm rõ, xử lý vi phạm cần quan tâm phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, phát huy sự năng động, sáng tạo của tổ chức đảng, đảng viên và đóng góp cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Ngoài các nhiệm vụ nói trên, các đơn vị phải phối hợp tốt trong theo dõi, đôn đốc việc khắc phục, xử lý và kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến các vi phạm, thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra sau các cuộc kiểm tra, giám sát và thanh tra; phối hợp để thực hiện xử lý đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước, công khai kết quả xử lý vi phạm. Khi tiến hành kiểm điểm xem xét trách nhiệm, đồng thời xem xét kết quả thực hiện đối với các nội dung cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo kiểm điểm hằng năm. Cùng với đó, quan tâm bố trí tổ chức bộ máy khoa học, hiệu quả; tập huấn bồi dưỡng chéo cho đội ngũ cán bộ để đảm bảo trình độ chuyên môn thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hợp nhất kiểm tra - thanh tra cấp huyện, thực hiện sơ kết 1 năm triển khai mô hình cơ quan hợp nhất để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng của mô hình. Đặc biệt, đối với đội ngũ cán bộ kiểm tra - thanh tra càng phải đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu, phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật để góp phần nâng cao sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Hoài Anh
 

.
.
.
.
.
.
.
.