Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thứ Sáu, 22/02/2019, 08:01 [GMT+7]
.
.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đã ban hành nhiều kết luận chỉ đạo về xây dựng tổ chức Đảng, kết nạp đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ.

Các chi bộ trong toàn tỉnh luôn duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng theo quy định, chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn ngày càng được nâng cao. Sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, chất lượng được nâng cao hơn. Các cấp ủy chỉ đạo thực hiện bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực theo Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng. Đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ có tỷ lệ cao, tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng nghị quyết chi bộ; nội dung sinh hoạt chi bộ cơ bản bám sát nhiệm vụ chính trị và đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hình thức sinh hoạt chuyên đề đã phát huy tác dụng trong thảo luận quyết định những nội dung lãnh đạo của chi bộ phù hợp với yêu cầu thực tế, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của mỗi đảng viên, khắc phục được sự nhàm chán trong sinh hoạt. Việc điều hành sinh hoạt chi bộ từng bước được bảo đảm đúng quy định theo hướng dân chủ và công khai… Năm 2012, để khắc phục tình trạng mỗi chi bộ thực hiện một loại sổ ghi nghị quyết, sổ theo dõi, quản lý đảng viên..., toàn tỉnh đã ban hành thống nhất, đồng bộ mẫu sổ nghị quyết cấp ủy, chi bộ, hệ thống mẫu biểu quản lý, theo dõi đảng viên, sổ tay đảng viên.

Sinh hoạt chi bộ tại khu phố 4, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ. Ảnh: Trúc Linh
Một buổi sinh hoạt chi bộ tại khu phố 4, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ. Ảnh: Trúc Linh

Đồng chí Mạ Dì Nồng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bản Chuồng, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, cho biết: Thời gian qua, Chi bộ thôn Bản Chuồng đã thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ. Mỗi đảng viên, đều nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt và thực hiện tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công. Đơn cử như khi thôn Bản Chuồng triển khai xây dựng nông thôn mới, chi bộ đã vận động đảng viên đồng lòng, gương mẫu trong bàn giao đất, dịch tường rào, đóng góp kinh phí để xây đường bê tông, làm nhà văn hóa, sửa sang chuồng trại sạch sẽ. Từ đó tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của đông đảo người dân...

Tính đến năm 2018, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh có 807 tổ chức cơ sở đảng (458 đảng bộ cơ sở, 349 chi bộ cơ sở); 5.118 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với trên 98.000 đảng viên. Các chi bộ đều duy trì nền nếp sinh hoạt vào ngày mùng 3 hàng tháng (chậm nhất trước ngày 7) ngay từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Các cấp ủy đảng đã chỉ đạo và phân công cấp ủy viên các cấp, cán bộ các ban Đảng chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung, nền nếp, hàng tháng dự sinh hoạt chi bộ. Qua đó kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, đề xuất, kiến nghị của đảng viên và nhân dân để báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn, đồng thời hướng dẫn, định hướng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Điển hình như huyện Ba Chẽ phân công mỗi cán bộ lãnh đạo cấp phòng trở lên chịu trách nhiệm dự sinh hoạt chi bộ và phụ trách 1 thôn, bản. Các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh và cấp ủy cơ sở định kỳ 6 tháng kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đồng thời đề ra những phương hướng cần khắc phục; hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng loại hình tổ chức đảng.

Hằng năm, các cấp ủy đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy viên, bí thư, thư ký chi bộ (nhất là ở thôn, bản) về kỹ năng, nghiệp vụ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng, thực hiện nghị quyết, phân công nhiệm vụ cho đảng viên. 10 năm qua, đã tiến hành hơn 115.000 buổi sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề (riêng chi bộ thôn, khu phố sinh hoạt chuyên đề 62.600 buổi, bình quân 4 kỳ/năm).

Nội dung sinh hoạt chuyên đề tập trung vào bàn, giải quyết những vấn đề đang được nhân dân quan tâm, hay khó khăn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Hàng tháng cấp ủy xã, phường tổ chức giao ban; hàng quý thường trực cấp ủy cấp huyện tổ chức giao ban, đối thoại với bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận; một năm 2 lần Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND các sở, ban, ngành, gặp mặt, đối thoại với bí thư chi bộ, trưởng thôn, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, đề xuất của cán bộ, đảng viên và nhân dân để giải kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị được nâng lên. Công tác lãnh đạo xây dựng địa phương, đơn vị và các đoàn thể được quan tâm; những vấn đề trọng tâm, khâu yếu trong từng giai đoạn đã được chỉ đạo sát sao như: Cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, nông thôn mới, quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường...

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.