Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên

Thứ Ba, 19/02/2019, 08:05 [GMT+7]
.
.

Bằng việc thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho ĐVTN phấn đấu và rèn luyện, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời bồi dưỡng, lựa chọn giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Qua đó, góp phần bổ sung nguồn đảng viên trẻ có bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng xung kích trong mọi nhiệm vụ.

Để làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong ĐVTN, các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh đã luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục thanh niên với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nhiều hình thức tuyên truyền giáo dục hiệu quả với cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương được các cấp bộ Đoàn triển khai như tổ chức cho ĐVTN tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về Đoàn; tổ chức hành trình về nguồn; triển khai học tập nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương của Đoàn cấp trên...

Chương trình rèn luyện đoàn viên được triển khai nghiêm túc, việc rà soát, kiểm tra công tác xây dựng điển hình và đăng ký các tiêu chí, chuẩn mực đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên đã được cụ thể hóa đến từng đối tượng, khu vực, địa bàn, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông qua các phong trào tình nguyện, ĐVTN có cơ hội tiếp cận với thực tế, rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm sống.
Thông qua các phong trào tình nguyện, ĐVTN có cơ hội tiếp cận với thực tế, rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm sống.

Chương trình rèn luyện đoàn viên được triển khai nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương thông qua các phong trào thi đua như: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”... Qua đó đã tạo môi trường để ĐVTN rèn luyện, cống hiến; chọn lọc được ngày càng nhiều ĐVTN ưu tú tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nêu gương điển hình về lập thân, lập nghiệp... Để bồi dưỡng, nâng cao chất lượng các nhân tố tích cực, tạo nguồn kế cận cho Đảng, các cấp bộ Đoàn cũng đã tham mưu cho các cấp ủy Đảng phân công cán bộ, đảng viên có năng lực, uy tín trực tiếp phụ trách trong công tác phát triển đảng viên và chỉ đạo hoạt động Đoàn, chỉ đạo trong công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Từ đó, ĐVTN được tiếp thu, học hỏi để nâng cao năng lực công tác, sớm trưởng thành. Các phong trào lớn và các hoạt động của Đoàn đã góp phần đoàn kết rộng rãi các đối tượng thanh niên, nâng cao chất lượng đoàn viên có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

ĐVTN tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất 2018.
ĐVTN tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất 2018.

Tìm hiểu tại Ba Chẽ, chúng tôi được đồng chí Ngô Văn Sơn, Phó Bí thư Huyện Đoàn, cho biết, do đặc thù của địa phương là vùng nông thôn miền núi, đông đồng bào dân tộc thiểu số nên việc theo dõi, bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng cho đoàn viên có những khó khăn nhất định. Ví dụ như hoạt động, phong trào tại một số địa phương vùng sâu, vùng xa còn đơn điệu, chưa thật sự hấp dẫn lôi cuốn thanh niên tham gia nhiệt tình; các bạn trẻ đi làm xa, thường xuyên vắng mặt tại địa phương... Do vậy, ngay từ các đơn vị đoàn cơ sở luôn chú trọng thực hiện tốt việc đổi mới phương thức sinh hoạt sao cho phù hợp với tâm lý của ĐVTN, thu hút các bạn trẻ tham gia vào môi trường rèn luyện bổ ích, thiết thực. Đồng thời khi xây dựng và đề xuất chỉ tiêu phát triển Đảng theo phương châm “không vì chạy theo số lượng mà bỏ quên chất lượng”. Những đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng phải là những tấm gương điển hình, những đoàn viên có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương”.

Năm 2018, toàn Đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu cho cấp ủy Đảng tổng số 4.966 đoàn viên ưu tú, đạt 124% chỉ tiêu đề ra đầu năm; trong đó có 2.664 đồng chí được kết nạp vào Đảng. Để nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong ĐVTN, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục xác định nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên một cách chi tiết, xác định nguồn kết nạp và có kế hoạch bồi dưỡng cụ thể, coi công tác chăm lo, bồi dưỡng phát triển đảng viên trong thanh niên là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại cấp ủy cơ sở. Đặc biệt, cấp ủy Đảng các cấp cần quan tâm lãnh đạo Đoàn Thanh niên phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ xây dựng quê hương, xây dựng Đảng, chính quyền đoàn thể vững mạnh.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.