Tổng kết phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia"

Thứ Năm, 17/01/2019, 15:47 [GMT+7]
.
.

 Ngày 17/1, tại huyện Bình Liêu, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, hưởng ứng Phong trào thi đua "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia", các cấp, các ngành trong toàn tỉnh đã chủ động tích cực phối hợp với bộ đội biên phòng có nhiều chủ trương, giải pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân, thực hiện chính sách hậu phương quân đội được các ngành, các cấp chủ động triển khai hiệu quả...

Trong năm 2018, các địa phương đã tổ chức tuyên truyền được 562 buổi/21.790  lượt người nghe, mở 4 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 238 tổ tự quản đường biên cột mốc, bến bãi an toàn, tàu thuyền an toàn. Thông qua tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, nhân dân được nâng lên, đồng thời, khơi dậy ý thức, trách nhiệm của toàn dân hướng về biên giới, biển, đảo, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào Thị đua trao Bằng khen của UBND tỉnh cho những tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào Thi đua năm 2018
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho những tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua năm 2018.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đặng Huy Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các sở, ban, ngành, địa phương trong thực hiện phong trào.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Đặng Huy Hậu yêu cầu các địa phương biên giới tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến phong trào; nhanh chóng xây dựng và triển khai đề án học tiếng nước ngoài cho cư dân khu vực biên giới; chủ động làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật; lồng ghép chặt chẽ hơn nữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh; tiếp tục nhân rộng các mô hình tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc, ngư trường, bến bãi...

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao cờ, bằng khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” năm 2018.

Quang Minh
 

.
.
.
.
.
.
.
.